تغییر و تبدیل کارکنان در ادارات یک اصل است

Mpoya
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۱:۴۰
تغییر و تبدیل کارکنان در ادارات یک اصل است

کابل، ۱۰ قوس ۱۳۹۸ - آمر عمومی نظارت امور مالی و آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک طی یک نشست معرفی گردیدند.

محترم واحد الله نوشیر سرپرست و معاول اول د افغانستان بانک طی صحبتی در این جلسه گفت که تغییر و تبدیل در ادارات یک اصل دانسته شده که با در نظر داشت آن محترم نثار احمد یوسفزی که قبلاً بحیث آمر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان  بانک ایفای وظیفه می نمود اکنون منحیث آمر نظارت امور مالی و در عوض محترم سلیم صلاح آمر نظارت امور مالی بحیث آمر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک تعیین گردیدند.

محترم نوشیر اظهار امیدواری نمود که این امر باعث پیشرفت هر چه  بیشتر در امور محوله گردد. او از دستآورد های این افراد در موقف های قبلی ابراز قدردانی نمود.

متعاقباً، محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک صحبت نموده گفت که اعمال تغییر در ادارات بمنظور ایجاد تحول مثبت بمیان میاید. به گفته او آمرین آمریت های د افغانستان بانک جهت بدست آوردن یک هدف مشترک، کار مینمایند که بمنظور رسیدن به این هدف رهبری د افغانستان بانک متعهد به هر گونه همکاری می باشد.

قابل ذکر است که  آمرین معرفی شده به ادارات مربوطه، به نوبه خود از  اعتماد رهبری د افغانستان بانک ابراز تشکری نموده و تجدید  تعهد نمودند که در انجام وظایف با تمام توان تلاش بیشتر  بخرج داده و برای ایجاد پیشرفت در امور محوله کار خواهند کرد.

آخرین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۴ - ۱۲:۹
Background image

د افغانستان بانک 40 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،14 قوس 1398_د افغانستان بانک الی مبلغ 40 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز شنبه مؤرخ 1398/09/16 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۵:۱۲
Background image

هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان تدویر جلسه نمود

کابل، 12 قوس 1398- جلسه هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان، تحت ریاست محترم واحد الله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک راه اندازی شد.

ابتدأ  در این نشست محترم لطف. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۰:۵۰
Background image

تدویر جلسه گزارش دهی پیرامون فعالیت های شعبات مختلف د افغانستان بانک

کابل، 12 قوس 1398- هیئت رهبری د افغانستان بانک پیرامون تشریک معلومات فعالیت ها و کارکردهای د افغانستان بانک طی سال مالی 1398 تدویر جلسه نمود.

طی این جلسه که با اشتراک هیئت رهبری، آمرین. . .

بازگشت به خبر