استماع به گزارش و فیصلۀ شورای عالی پیرامون عزل معاونان د افغانستان بانک

Mpoya
دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۸:۴۵
DAB

بسم الله الرحمن الرحیم

خبرنامه

تاریخ:9 سرطان 1399

موضوع: استماع به گزارش و فیصلۀ شورای عالی پیرامون عزل معاونان دافغانستان بانک

دراین نشست رییس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تحولات اخیر در د افغانستان بانک به خصوص درمورد پرونده های فساد برخی ازکارمندان بلند پایه این بانک با اعضای جلسه بحث وگفتگو کرد. اخیرآ، شورای عالی دافغانستان بانک، عالی ترین مرجع تصمیم گیری بانک مرکزی، چهارکارمند بلند رتبه متهم به فساد در هفت پرونده، از وظایف شان سبک دوش و پرونده های شان را جهت بررسی های بیشتر به اداره محترم لوی سارنوالی ارسال می نماید. برعلاوه برای 3 تن از کارمندان توصیه و 1 تن اخطاریه مطابق به قانون صادر گردید.

براساس ماده دوازدهم قانون دفغانستان بانک "رییس کل، معاون اول وسایر اعضای شورای عالی د افغانستان بانک بنابر یکی ازعوامل آتی از طرف رییس دولت معزول یا عهده های شان به حالت تعلیق قرارمی گیرد. جز 8 فقره اول ماده متذکره چنین مشرح است " درزمان عضویت شورای عالی، فعالیت سیاسی نموده یا مرتکب تخلفات صریح ومهم ازمکلفیت های قانونی یا بد رفتاری در اداره گردد که باعث لطمه شدید به منافع د افغانستان بانک گردیده باشد"

به تأسی از حکم فقرۀ (5) مادۀ بیستم قانون دافغانستان بانک، در جلسۀ مؤرخ 8/4/1399 هجری شمسی که تحت ریاست جلالتمآب رییس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان در قصر گلخانه به منظور استماع مبنای فیصله شورای عالی در خصوص عزل معاونان دافغانستان بانک و استماع دفاعیه محترم واحدالله نوشیر معاون اول اسبق دافغانستان بانک رأس ساعت 11:30 دقیقۀ قبل از ظهر برگزار گردیده بود، ابتدا محترم اجمل احمدی سرپرست کل د افغانستان بانک مستندات گزارش ناظر کل را که قبًلاً حضور جلالتمآب رییس ج.ا.ا. تقدیم گردیده بود، قرائت نمود.

سپس محترم پوهندوی دکتور محمد نعیم عظیمی موضوع فیصلۀ شورای عالی را مبتنی بر دو موضوع کلیدی دیگر که برمبنای فقرۀ (1)  مادۀ هشتم و بند 7 فقرۀ (3) مادۀ بیستم قانون دافغانستان بانک به عنوان یکی از اجزای پرونده بود حضور جلالتمآب رییس ج.ا.ا. ارایه نمود. پس از آن محترم دکتور شاه محمود محرابی نیز موضوعات مربوط به نقض قانون، مدیریت ضعیف و سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی همراه با اشتراک معاون دوم و آمرین مخلوع در امر فساد اداری حضور جلالمتآب رییس ج.ا.ا. ارایه نمود .

براساس هدایت مقام عالی، سپس محترم واحدالله نوشیر موضوعات مختلفی که از سوی اعضای شورای عالی و سرپرست کل دافغانستان بانک ارایه شده را توضیح داد

در اخیر جلسه جلالتماب محمد اشرف غنی رییس ج.ا.ا. افغانستان چهار مورد کلیدی را قرار ذیل بیان داشتند:

  1. "رئیس جمهور به صلاحیت های ادارات مطابق قوانین ومقررات ارج می گذارد. صلاحیت های مسولین و شورای عالی د افغانستان بانک در قانون مشخص گردیده است.
  2. موقف رئیس جمهور اسلامی افغانستان حمایت از احکام قانون است، امور عدلی و قضایی استقلالیت خود را دارد و حکومت در اجراات این قوه مداخله نمیکند.
  3. برائت ذمه حالت اصلی است، برای هر ادعایی مراجع ذیصلاح قانونی در نظام عدلی و قضایی کشور وجود دارد که به شکل مستقلانه رسیدگی و اجراات می نمایند.
  4. ابعاد بعدی این موضوع به اجراات و فیصله های بعدی نهادهای عدلی و قضایی ارتباطمی گیرد.

بعد از ارایۀ مطالب فوق، جلالتمآب رییس ج.ا.ا. براساس پیشنهاد اعضای شورای عالی حکم شفاهی بند 2 رییس صاحب جمهور را در مورد معاون دوم نیز با صراحت تلقی نمود که مورد تأیید مقام عالی قرار گرفته و در عین حال معاون اول نیز از وظیفه اش عزل گردید.

آخرین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۰:۲۱
Background image

د افغانستان بانک 42 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،15 سرطان 1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 42 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز دو شنبه مؤرخ 16/04/1399 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۱:۲۶
Background image

پیام تسلیت سرپرست ریاست عمومی  د افغانستان بانک

بازگشت همه به سوی اوست!

درگذشت محترم محمدیوسف غضنفر نماینده فوق‌العاده رییس جمهور درامور توسعه اقتصادی، تجارتی وکاهش فقر سخت تکاندهنده است. مرحوم غضنفر دلسوزانه برای توسعه‌ کشور خدمت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۹:۲۸
Background image

توضیحات در مورد ابراز نظریات نادرست و اتهامات در مورد روند پی گیری قضایای فساد در د افغانستان بانک

اعلامیه مطبوعاتی د افغانستان بانک

تاریخ:۱۱ سرطان ۱۳۹۹

موضوع:توضیحات در مورد ابراز نظریات نادرست و اتهامات در مورد روند پی گیری قضایای فساد در د افغانستان بانک

این اعلامیه مطبوعاتی در. . .

بازگشت به خبر