د افغانستان بانک 12 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

Mpoya
Tue, Sep 20 2022 3:02 PM
د افغانستان بانک 12 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

23 صفرالمظفر 1444 - د افغانستان بانک الی مبلغ (12) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 24 صفرالمظفر 1444 (1401/06/30) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از بانکها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا مینماید تا در این داوطلبی اشتراک نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برنده گان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معینه، پول ذمت خویش را یکبار بطور نقد تحویل د افغانستان بانک نمایند.

Latest news

Wed, Mar 29 2023 9:22 AM
Background image

Message of the acting Governor of Da Afghanistan Bank

Dear Compatriots,

I assure you once again that we continue our efforts aimed at maintaining the value of Afghani and domestic price stability by implementing appropriate monetary. . .

Mon, Mar 27 2023 9:08 AM
Background image

DAB’s New Acting Governor Introduced

March 25, 2023- Mr. Alhaj Hedayatullah Badri was introduced as the new acting Governor of Da Afghanistan Bank in a ceremony held at the Central Bank of Da Afghanistan Bank. He was. . .

Sat, Dec 17 2022 12:33 PM
Background image

The Second meeting of working committee of higher Commission for Anti Money Laundering was held

December 14, 2022 – Pursuant to article 34 of the Anti-money Laundering and Proceeds of Crimes law, The Second meeting of working committee of higher Commission for Anti Money. . .

BACK TO NEWS