رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتماب محمد اشرف غنی با اعطای مدال وزیر محمد اکبر خان از کارکرد های محترم خلیل صدیق ستایش به عمل آورد

Anonymous (not verified)
Mon, Jul 08 2019 12:03 PM
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلالتماب محمد اشرف غنی با اعطای مدال وزیر محمد اکبر خان از کارکرد های محترم خلیل صدیق ستایش به عمل آورد

برگردان دری متن فرمان از قرار ذیل نشر می گردد:

محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک در هنگام  ماموریت خویش در بانک متذکره وظایف محوله را با صداقت و مؤثریت کامل انجام داده و در راستای پیشرفت سکتور بانکی سعی و  تلاش جدی نموده که عملکرد ایشان قابل تقدیر می باشد.

بدینوسیله، به هدف قدردانی از خدمات و دستاورد های ایشان، مطابق به حکم فقره 19  ماده 64 قانون اساسی اهدای مدال  وزیر محمد اکبر خان را برای ایشان منظور می نمایم.

از بارگاه ایزد منان موفقیت های مزید شان را در راستای خدمت به کشور و هموطنان، استدعا می نمایم.    

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

Latest news

Thu, Aug 22 2019 9:37 AM
Background image

Signing of financial information exchange agreement with Bank of Negara

In accordance with article 31 of Anti-money Laundering and Proceeds of Crime Law of Afghanistan, DAB has signed the memorandum of understanding (MoU) with financial intelligence unit of. . .

Mon, Aug 05 2019 10:38 AM
Background image

Meeting was Held on Development of Financial Access

The acting Governor and the First Deputy Governor of Da Afghanistan Bank Mr. Wahedullah Nosher spoke about financial inclusion in a meeting held in the United Nation’s agency office in. . .

Mon, Jul 22 2019 10:15 AM
Background image

Afghan Delegation Met IMF Representative

The latest alternate meeting between DAB, finance ministry and IMF representative was held on July 10-15 in Georgia. The meeting was conducted to assess DAB and finance ministry’s. . .

BACK TO NEWS