عقد تفاهمنامه سه جانبه فی مابین د افغانستان بانک، اتحادیه بانکهای افغانستان و شورای همبستگی صرافان

Mpoya
Sun, Jul 18 2021 6:48 PM
عقد تفاهمنامه سه جانبه فی مابین د افغانستان بانک، اتحادیه بانکهای افغانستان و شورای همبستگی صرافان

۲۷ سرطان ۱۴۰۰ - د افغانستان بانک بمنظور توسعه دسترسی مردم به خدمات مالی و بانکی، تفاهمنامه همکاری را با اتحادیه بانکها و شورای همبستگی صرافان جهت فراهم آوری عرضه خدمات مالی و بانکی از طریق "نماینده" به امضا رسانید.

در این جلسه ابتدا محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک صحبت نموده گفت که هدف این تفاهمنامه را ایجاد روحیه همکاری فی مابین بانکها و صرافان، بانکداری بدون نماینده گی و توسعه دسترسی مردم به خدمات مالی و بانکی در قرا و قصبات دوردست از شهر تشکیل میدهد.

محترم احمدی در قسمت دیگر از سخنانش افزود که د افغانستان بانک منحیث بانک مرکزی کشور همواره تلاش خواهد نمود تا زمینه رشد سکتور بانکی و غیر بانکی را در روشنایی قوانین مربوطه فراهم نماید که در نتیجه دسترسی مردم به خدمات مالی و بانکی کشور توسعه پیدا نموده و در نهایت منتج به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.

متعاقباً؛ طبق آجندا، محترم محمد سالم امید رییس اتحادیه بانکهای افغانستان که بگونه آنلاین به این جلسه وصل گردیده بود، الحاج امین جان خوستی رییس شورای همبستگی صرافان و محترم حاجی احمد شاه حکیمی عضو رهبری شورای همبستگی صرافان هریک به نوبه خویش وعده همکاری جانبین را داده و از رهبری د افغانستان بانک که این زمینه را مهیا ساختند، ابراز سپاس و قدردانی نمودند.

Latest news

Sat, Oct 16 2021 3:11 PM
Background image

ECO Trade and Development Bank held 91st Meeting of its Board of Directors

ECO Trade and Development Bank held the 91st meeting of its Board of Directors online on October 14, 2021. In addition to the chairman of the bank and members of the Board of Directors,. . .

Wed, Sep 29 2021 9:28 AM
Background image

Third Meeting on TTs

Following the previous meetings chaired by Mr. Abdul Salam Hanafi, the first Deputy Prime Minister of the Islamic Emirate of Afghanistan held at the High Council Hall of Da Afghanistan. . .

Sun, Sep 26 2021 11:58 AM
Background image

Efforts for Improving and Strengthening the Banking Sector of the Country

September 25, 2021 – A meeting aimed at coordinating the improvement and stability of the banking system of the country was held at the Headquarters of Da Afghanistan Bank. The meeting. . .

BACK TO NEWS