تهیه و تدارک 3 قلم اجناس مورد ضرورت اپلیکیشن و دیتابیس دافغانستان بانک

tender_admin
لوگو

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location پشتونستان وات کابل افغانستان د افغانستان بانک

اعطای قرارداد برای تهیه و تدارک 3 قلم اجناس مورد ضرورت  اپلیکیشن و دیتابیس دافغانستان بانک

 نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1400/NCB/G01

نوع بودجه : عملیاتی

 برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

اعلان اعطای قرارداد