د پولي سیاست طرح او پریکړې

د افغانستان بانک بشپړ مسؤولیت او واک لري چې د پولي سیاست اړوند پریکړې په افغانسان کې ترسره کړي. د افغانستان بانک د قانون د ۱.۲ مادې پر بنسټ: "د افغانستان بانک لومړنی موخه باید د کورنیو پیسو د ټیکاو تأمینول او ساتل وي". په همدې ترتیب، د دې قانون د دویمې مادې له مخې، د افغانستان بانک له بنسټیزو دندو څخه یو هم د هېواد د پولي سیاست طرح، تر لاس لاندې نیول او اجراء کول دي. 

د دې قانون د موادو پر بنسټ، د افغانستان بانک، په هېواد کې د پولي سیاست د طرح او تر لاس لاندې نیولو مسؤولیت په غاړه لري. په همدې موخه، د پولي سیاست کمېټه جوړه شوې او د افغانستان بانک د لوی رئیس په مشرۍ اداره کیږي. د لوی رئیس لومړی مرسیتال د رئیس د مرستیال په توګه، د عالي شورا غړي د غړو په توګه او د پولي سیاست لوی آمر د دې کمېټې د سکرتر په توګه دندې ترسره کوي. د پولي سیاست کمېټه د پولي سیاست، د بازار عملیات او د مالي چارو د څارنې له آمریتونو سره نږدې کار کوي.

د پولي سیاست د کمېټې مسؤولیتونه

د پولي سیاست کمېټه په بنسټیزه توګه د پولي سیاست د دریځ د ټاکلو مسؤولیت په غاړه لري چې په کال کې څلور ځله غونډې جوړوي. د پولي سیاست کمېټه د هېواد اقتصادي بدلونونه او پرمختګونه له نږدې او په بشپړې ځیرنې سره څاري او همدا ډول نړیوال اقتصادي وضعیت هم تر پام لاندې لري او د پولي زېرمو، په ګردښت کې د پیسو او خالصه نړیواله زېرمو لپاره موخې ټاکي.

د پولي سیاست د کمېټې دندې 

د پولي سیاست د کمیټې بنسټیزه دنده د افغانستان بانک له قانون سره سم د افغانستان بانک د بنسټيزو دندو له اجراء کولو څخه عبارت ده چې په لاندې ډول وړاندې کیږي:

۱. د پولي سیاست طرح، تر لاس لاندې نیول او اجراء کول؛

۲. د افغانستان بانک له قانون سره سم د افغانستان بانک د زېرمو او د زېرمو د وضعیت د پالیسۍ طرح کول؛

۳. د مبادلې د نرخ د پالیسۍ په اجراء او د ازاد بازار عملیاتو باندې د مقرراتو وضع کول؛

۴. د افغانستان بانک له قانون سره سم، د افغانستان بانک د زېرمو د ساتلو او مدیریت په اړه پریکړې؛

۵. د افغانستان بانک، بانکونو او نورو مشتریانو ترمنځ د برېښنايي معاملو د اسانه کولو لپاره د مقرراتو منظوري؛

۶. د بیا ترلاسه شوي نرخونو او د ټکټانې د نرخونو د تنظیم لپاره د مقرراتو منظوري؛

۷. د تصفیې او ورکړو د نړیوالو هوکړه لیکونو لاسلیکول.

د پولي سیاست د کمېټې ناستې:

د پولي سیاست د کمېټې غونډې په کال کې څلور ځلې په رابعواره توګه جوړیږي. عالي شورا د خپلو درې میاشتنیو ناستو په اوږدو کې یوه غونډه د پولي سیاست د مسائلو په اړه ترسره کوي او د هغه منظوري د عالي شورا تر منظوریو پورې د اعتبار وړ دي. د پولي سیاست د کمېټې د هرې غونډې په پای کې، د دې کمېټې رئیس یو خبري کنفرانس جوړوي څو د هغو پریکړو په اړه چې د پولي سیاست او لوی اقتصاد د وضعیت په وروستیو مسائلو باندې په ډله ایزه توګه تر لاس لاندې نیول شي، بحث او خبرې اترې وکړي.