د افغانستان بانک متعهد به پیشرفت اصلاحات بر اساس اصول جهانی است

Mpoya
Wed, Aug 03 2022 3:24 PM
د افغانستان بانک متعهد به اصلاحات پیشرفت بر اساس اصول جهانی است

د افغانستان بانک به منظور پیشرفت و شفافیت امور، سیستم حاضری الکترونیکی را در شماری از نمایندگی های ولایتی فعال نموده و نصب این سیستم همچنان به تمامی نمایندگی های مربوطه ادامه می یابد.

حاضری الکترونیکی از زون مرکز توسط مدیریت معلومات کارمندان منابع بشری فعلاً آغاز شده است که در ولایت های کاپیسا، پروان، پنجشیر و لوگر نصب گردیده و قرار است تا دو هفته آینده در زون مرکز تکمیل گردد. در مرحله دوم دیوایس های الکترونیکی نیز در نمایندگی های زون نصب خواهند شد.

باید یادآور شد که نصب سیستم حاضری الکترونیکی می تواند به همکاران آمریت عمومی مالی و محاسبه  کمک کند تا گزارش حاضری کارمندان را به موقع دریافت کنند و تاخیری در اجرای حقوق کارکنان ایجاد نشود.

همچنین با فعال ساختن این سیستم کارمندان به موقع به خدمت مردم رسیده و به موقع کار خود را ترک می کنند. با این کار از دیر آمدن به سر کار و خروج پیش از وقت معینه کارمندان جلوگیری میکند و زمینه ارائه بهترین خدمات به موقع برای  شهروندان را فراهم می کنند.

Latest news

Thu, Jul 20 2023 1:06 PM
Background image

The Acting Governor of Da Afghanistan Bank Met with the Norwegian Chargé d’ Affaires for Afghanistan

July 20, 2023– The Acting Governor of Da Afghanistan Bank, Mr. Hidayatullah Badri, met with the Chargé d’ affaires of Norway, Mr. Paul Klouman Bekken and the delegation accompanying him. . .

Thu, Jul 20 2023 12:09 PM
Background image

DAB Acting Governor Met the United Nations Secretary-General's Special Representative for Afghanistan

July 19, 2023- The Acting Governor of Da Afghanistan Bank, Mr. Hedayatullah Badri, met with the United Nations Secretary-General's Special Representative for Afghanistan, Roza. . .

BACK TO NEWS