جوازلرونکې مالي موسسې

د جواز صادرول او ثبتول، د بانکونو، د اسعارو د صرافانو او د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو تنظیم او څارنه د افغانستان بانک د بنسټیزو دندو له ډلې څخه ګڼل کيږي. د بانکونو، صرافانو او د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو څارنه او په افغانستان کې د یو سالم او با ثباته مالي نظام د درلودلو په موخه د ساحې دننه څېړنه او څارنه، د ساحې بهر شننه او ارزونه او اصلاحي او تنفیذي اقدامات ترسره کوي. د افغانستان مالي نظام له بانکونو او غیر بانکي مالي ادارو څخه جوړ دی. د بانکونو ترڅنګ صرافان، د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي، د پیسو برېښنايي ادارې او د پولي خدمتونو او صرافۍ شرکتونه چې د غیر بانکي مالي ادارو یوه برخه ګڼل کیږي، فعالیت کوي.

بانکونه

د هېواد په بانکي نظام کې ۱۲ بانکونه فعالیت کوي چې ۳ دولتي بانکونه، ۷ خصوصي بانکونه او ۲ د بهرنیو بانکونو نمایندګۍ رانغاړي.

افغان ملي بانک

د بانک ‌ډول دولتی سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۶۳۰۱
د جواز ورکونې نېټه: ۲۶ جولای ۲۰۰۴
د عامل پلاوی رئیس: شاکر جلالی
اړیکې: ۲۰۲۱۰۲۱۱۹
بریښنا لیک: info@bma.com.af
ویب پاڼه www.bma.com.af
سویفت BMAFAFKA
پته: ابن سینا وات - کابل افغانستان

 پشتنی بانک

د بانک ‌ډول دولتي سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۶۳۰۲
د جواز ورکونې نېټه: ۲۶ جون ۲۰۰۴
د عامل پلاوی رئیس : حافظ غلام اسحاق
اړیکې: ۰۲۰۲۱۰۳۸۶۳
بریښنا لیک: info@pashtanybank.com.af
ویب پاڼه www.pashtanybank.com.af
سویفت PIBA AF KA
پته:  محمد جان خان واټ- کابل افغانستان

نوی کابل بانک

د بانک ‌ډول دولتي سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۶۰۰۱
د جواز ورکونې نېټه: ۱۸ اپریل ۲۰۱۱
د عامل پلاوی رئیس:  آقای خیبر عمرخیل
اړیکې:  
بریښنا لیک: info@newkabulbank.af 
ویب پاڼه: www.newkabulbank.af
سویفت:   KABU AF KA
پته: طره بازخان څلور لارې، شهر نو، کابل- افغانستان

عزیزی بانک

د بانک ‌ډول سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۲۴۰۱
د جواز ورکونې نېټه: ۱۳ جون ۲۰۰۶
د عامل پلاوی رئیس: میرویس شیرزاد
اړیکې: ۰۲۰۲۱۰۴۴۷۰
بریښنا لیک: info@azizibank.af
ویب پاڼه: www.azizibank.af
سویفت: AZBAAFKA
پته: زنبق څلور لارې- د ترکیې سفارته مخامخ شهر نو  کابل – افغانستان

د افغانستان نړیوال بانک

د بانک ‌ډول سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۱۲۰۲
د جواز ورکونې نېټه: ۲۲ مارچ ۲۰۰۴
د عامل پلاوی رئیس: جوزف کراسو جنیور
اړیکې: ۰۲۰۲۵۵۱۱۱۱
بریښنا لیک: info@aib.af 
ویب پاڼه: www.aib.af
سویفت:   AFIB AF KA
پته:   د هوایی ډګر سړک، بی بی مهرو، کابل- افغانستان

د افغانستان اسلامی بانک

د بانک ‌ډول سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۳۷۰۳
د جواز ورکونې نېټه: ۱۸ مارچ ۲۰۰۹
د عامل پلاوی رئیس: امیر خلیل الرحمان
اړیکې:  
بریښنا لیک: info@ibafg.af
ویب پاڼه: www.ibafg.com
سویفت:    
پته: د ملالی زیژنتون څلور لارې، کابل- افغانستان

میوند بانک

د بانک ‌ډول سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۳۷۰۱
د جواز ورکونې نېټه:  ۳۱ دسمبر ۲۰۰۸
د عامل پلاوی رئیس: احمد منیر نوید
اړیکې: ۰۲۰۲۷۰۰۳۰۰
بریښنا لیک: info@maiwandbank.com
ویب پاڼه: www.maiwandbank.com
سویفت:  
پته: د طره باز خان څلور لارې، شهر نو، کابل – افغانستان

افغان یونایټد بانک

د بانک ‌ډول سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۳۵۰۱
د جواز ورکونې نېټه: ۴ اکتوبر ۲۰۰۷
د افغان یونایتد بانک سرپرست: نارایان رائو
اړیکې: ۰۲۰۲۲۰۳۸۳۴ 
بریښنا لیک: info@afghanunitedbank.com
ویب پاڼه: www.afghanunitedbank.com
سویفت: AFGUAFKA
پته: د طره باز خان څلور لارې، شهر نو، کابل افغانستان

د کوچنیو پورونو لومړنی بانک

د بانک ‌ډول: سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۱۲۰۱
د جواز ورکونې نېټه:  ۱۸ مارچ ۲۰۰۴
د عامل پلاوی رئیس: ضیاوالدین حیدری
اړیکې:  
بریښنا لیک: info@fmfb.com.af
ویب پاڼه: www.fmfb.com.af
سویفت: FMFBAFKA
پته: د کلوله پشته سړک، څلورمه ناحیه، کابل افغانستان 

غضنفر بانک

د بانک ‌ډول: سوداګریز بانک
د ثبت شمېره: ۱۳۷۰۲
د جواز ورکونې نېټه:       ۱ مارچ ۲۰۰۹
CEO: خسرو فضلی
اړیکې: ۰۲۰۲۱۰۱۱۱۱
بریښنا لیک: info@ghazanfarbank.com
ویب پاڼه: www.ghazanfarbank.com
سویفت: --
پته: د شیرپور عمومی سرک، کابل-افغانستان

نشنل بانک پاکستان

د بانک ‌ډول: د بهرنی سوداګریز بانک نمایندګۍ
د ثبت شمېره: ۲۴۲۰۱
د جواز ورکونې نېټه: د اکتوبر لومړي ۲۰۰۳
د نمایندګۍ مدیر: تاهر جمیل
اړیکې: ۰۲۰۲۳۰۲۷۳۹
بریښنا لیک: nbpkbl.operations@yahoo.com
ویب پاڼه: www.nbp.com.pk
سویفت: NBPA AF KA
پته:      وزیراکبر خان، کابل - افغانستان

الفلاح بانک

د بانک ‌ډول:  دبهرنیو سوداګریزو بانکونو نمایندګۍ
د ثبت شمېره: ۲۱۴۰۱
د جواز ورکونې نېټه: ۲۱ می ۲۰۰۵
د نمایندګۍ مدیر : اویس اکرم
اړیکې: ۰۲۰۲۲۰۳۳۶۳
بریښنا لیک: naeems@bankalfalah.com
ویب پاڼه:  www.bankalfalah.com
سویفت: ALFHAFKA
پته: شهر نو، د کور شمېره ۲۷۹ ، دویم سرک، کابل- افغانستان

غیر بانکی بنستونه

غیر بانکي ادارې صرافان، د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي، د پیسو برېښنايي ادارې او د پولي خدمتونو او صرافۍ شرکتونه رانغاړي.

د جواز لرونکو برېښنايي پیسو د ادارو لست د فایل ترلاسه کول
د ۱۳۹۹ کال د صرافیو لست د فایل ترلاسه کول