د مبادلې د نرخ پالیسي (کلنی)

د افغانستان بانک د قانون د ۶۹ مادې په رڼا کې د مبادلې نرخ د پالیسۍ طرح، تر لاس لاندې نیول او اجراء کول د افغانستان بانک له دندو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ په کچه د مبادلې نرخ د اتو رژیمو له ډلې څخه د مدیریت شوي متحول مبادلې نرخ (Managed Floating Exchange Rate) له رژیم څخه کار اخلي. د مبادلې نرخ د دې اډانې پر بنسټ، د مبادلې نرخ په بازار کې د تقاضا او عرضې د عواملو له لارې ټاکل کیږي. د مبادلې د نرخ دا رژیم د اقتصادي شرایطو، د اداینو د بیلانس(صادراتو او وارداتو) پربنسټ او د هېواد د اقتصاد د پرانیستي درجې( د اسعارو د داخلي او بیروني جریانونو) په پام کې نیولو سره ټاکل شوی دی. د دې کاري اډانې پر بنسټ د افغانستان بانک د مبادلې نرخ تر هدف لاندې نیسي. د دې ترڅنګ، په پانګه اچوونکو، لګښت کوونکو او د اقتصادي استازو په نورو تمو او همدا ډول د کورنیو بیو په ټولیزې کچې باندې د مبادلې نرخ د نوسانونو د منفي اغیزو په پام کې نیولو سره د دې بانک د مبادلې د نرخ بهیر څارلی او هڅه کوي چې د پولي سیاست په پانګه اچوونو سره د مبادلې د نرخ د شدیده نوسانونو مخه ونیسي.