تهیه و تدارک پرنتر و ماشین فوتو کاپی ضرورت شعبات د افغانستان بانک

tender_admin
لوگو

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location پشتونستان وات کابل افغانستان د افغانستان بانک

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک  پرنتر و ماشین فوتو کاپی ضرورت شعبات د افغانستان بانک

 نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1400/NCB/G41

نوع بودجه : عملیاتی

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

شرطنامه معیاری
دعوت به داوطلبی