اعلان تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک دو ویدیو کلپ تصویری تمثیل و گراف ضرورت آمریت دفتر ریاست

tender_admin
logo

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location ابن سنا وات کابل افغانستان

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد با شرکت با موسسه آینه مرکز مطبوعاتی وکلتور افغان

نمبر ارتباطی پروژه  :  DAB/1400/NCB/NCS29

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . . . .

Documents

سافت اعلان تصمیم اعطای قراردا