ګالري

دا ویدیوې کلیپ د بانکي نظام د وضعیت په اړه د خپرو شویو ګزارشونو په اړه نشر ته سپارل کېږي

د کابل ښار یو اوسېدونکی د هېواد د بانکي نظام له لارې د نړیوالې ټولنې د مرستو د لېږد او کارولو په اړه نظر څرګندوي

د هېواد د بانکي سیستم د فعالیتونو په اړه د یو هېوادوال نظر

د هېواد د بانکي نظام د پیاوړتیا او ټینګښت په اړه د افغانستان بانک هڅې

د هېواد د بانکي سیستم د فعالیتونو په اړه د یو هېوادوال نظر

د کابل یو تن اوسیدونکي د افغانستان د بهرنیو اسعاري زیرمو څخه د بندیزونو لیری کولو په اړه خپل نظر څرګند کړ

د کابل یو تن اوسیدونکي د افغانستان د بهرنیو اسعاري زیرمو څخه د بندیزونو لیری کولو په اړه خپل نظر څرګند کړ

د هېواد د بانکي سیستم د فعالیتونو په اړه د یو هېوادوال نظر

د کابل یو اوسېدونکی د هېواد د بانکي سیستم له لارې د نړیوالې ټولنې د مرستو کارولو په اړه نظر څرګندوي

د کابل یو تن اوسیدونکي د افغانستان د بهرنیو اسعاري زیرمو څخه د بندیزونو لیری کولو په اړه خپل نظر څرګند کړ

د سوداګریزو بانکونو وضعیت ښه والی

د سوداګریزو بانکونو د وضعیت د ښه والي په اړه ډاډ

د کابل یو تن اوسیدونکي د نړیوالو پولي انتقالاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ

د کابل یو تن اوسیدونکي د نړیوالو پولي انتقالاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ

د افغانستان بانک د بانکي نظام د ټیکاو او ټینګښت ډاډ ورکوي

د کابل یو تن اوسیدونکي د افغانستان د بهرنیو اسعاري زیرمو څخه د بندیزونو لیری کولو په اړه خپل نظر څرګند کړ

Pagination