ثبت اعتبارات عامه

آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه

آمریت ثبت اعتبارات عامه (PCR) در ساختار تشکیلاتی د افغانستان بانک در سال 2008  برای جمع آوری اطلاعات اعتباری از بانک های تجارتی و موسسات مالی، جهت ارایه خدمات مادیول های توسعه دهنده معلومات اعتباری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، صدور گزارش های اعتباری، توسعه درجه بندی معلومات اعتباری مشتریان بر اساس بهترین  شیوه ها و معیار های بین المللی و صدور اطلاعیه های جستجو شده تصدیق شده ایجاد گردیده است. کار های عملیاتی آمریت ثبت اعتبارات عامه تحت قانون رهن بر اموال منقول در معاملات بانکی و مقرره رهن اموال منقول و مقررات گزارش اعتباری مدیریت میگردد.

اهداف ایجاد آمریت ثبت اعتبارات عامه:

 • کاهش درخواست های تقلبی اعتبارات
 • جمع آوری معلومات سابقه اعتباری را برای مشتری فراهم میسازد.
 • کاهش هزینه و افزایش دسترسی به معلومات اعتباری
 • بانک ها را قادر می سازد تا خطرات اعتباری را به شیوه بهتر کنترول کنند
 • اطلاع اشخاص ثالث در مورد معامله رهنی
 • تعیین اولویتهزینه بر اساس تاریخ و زمان ثبت نام.

وجه تشخیص دیپارتمینت هایPCR، عبارت از نگهداری دو سیستم ثبت اعتبارات و تضمینات،اززیرساخت مالی برای توسعه سکتور مالیمیباشد که به شرح ذیل در مورد ارائه میگردد:

 • سیستم ثبت اعتبارات عامه (PCR)
 • سیستم ثبت حقوق رهنی براموال منقول (CR)

ثبت اعتبارات عامه (PCR)

د افغانستان بانک (DAB) سیستم اطلاعات اعتباری کامل الکترونیکی معروف به ثبت اعتبارات عامه (PCR) را در16 دسمبر، 2013 برای اولین بار در افغانستان راه اندازی و بر اساس بهترین معیار های بین المللی کاملاً خودکار عیار نموده است. سیستم ثبت اعتبارات عامه، قرضه گیرنده گان بالقوه را قادر می سازد تا دسترسی به وجوه مالی و نفوذ پذیری اعتبارات در افغانستان را، افزایش دهد. این سیستم به مؤسسات مالی کمک می کند تا اطلاعات کافی آنلاین را در مورد مشتریان و ضامنان آنها برای تصمیم گیری آگاهانه داشته باشند. به تاریخ 1 آپریل 2014، آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانک برای اولین بار گزارش اعتباری را بطور آنلاین در کشور معرفی نمود که یک موفقیت بزرگ در سکتور بانکی کشور به شمار میرود. راپور های آنلاین ثبت اعتبارات عامه برای سکتور  مالی به قرضه دهنده کمک میکند تا درخواست های تقلبی اعتبارات را کاهش دهد،  جمع آوری معلومات سوابق اعتباری مشتری را فراهم سازد،کاهش هزینه و افزایش دسترسی به معلومات اعتباری بانک ها را قادر می سازد تا خطرات اعتباری را به شیوه بهتر کنترول کند. سیستم ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانک در روشنی قانون د افغانستان بانک و مقرره گزارش دهی اعتبارات در حال حاضر با پیشرفت های مالی متعارف اسلامی فعالیت نموده و هم اکنون تمام بانکهاهای تجارتی و موسسات کوچک مالی از آن استفاده مینماید.

ثبت حقوق رهنی براموال منقول (CR)

د افغانستان بانک سیستم ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول را به اساس قانون رهن اموال منقول در معاملات بانکی به منظور ثبت اطلاعیه های رهنی بر اموال منقول بطور الکترونیکی در سال 2010 راه اندازی نموده است. این بخش امکانات لازم را برای ارائه یک سیستم موثر و شفاف برای ثبت اطلاعیه های رهنی فراهم نموده و دو هدف اساسی دارد. اول، تثبیت تقدم حقوق رهنی و نشر اطلاعیه های رهنی به منظور آگاهی اشخاص ثالث. دوم، تعیین اولویت رهن بر اساس تاریخ و زمان ثبت نام. برخلاف دفاتر ثبت عنوان (ملکیت) مانند ثبت املاک، ثبت معاملات رهن اموال منقول در معاملات بانکی، مالکیت ها را ایجاد و یا انتقال نمی دهد. مقامات ثبتی مسئولیتی در قبال صلاحیت و تعیین اصالت را ندارند، صحت یا اعتبار اطلاعات ارائه شده در اعلامیه و اطلاعیه های ثبت شده در رجیستری فقط شامل موارد  ذیل است:

 • هویت قرضه گیرنده
 • نام و معلومات تماس برای قرضه دهنده
 • شرح کلی یا اختصاصی تضمینات

هیچ مدارک و یا بررسی توسط مسولین ثبت لازم نیست و دسترسی به سیستم برای همه بطور آزادانه میباشد. متقاضی میتواند رجیستری را به صورت آنلاین و رایگان، 24/7 جستجو کند. جستجو را می تواند با استفاده از شناسه مالیاتی قرضه گیرنده، شماره تذکره یا شماره پاسپورت بستگی به اینکه بدهکار یک شرکت یا شخص باشد، انجام داده میشود.

دلیل ثبت اطلاعیه حقوق رهنی بر اموال منقول، ایجاد حقوق قرض دهند (رهن گرینده) در تضمینات رهنی است. ثبت اطلاعیه به قرض گیرنده (و خریداران) در مورد تضمینات هشدار می دهد که آیا معاملات رهنی در مقابل اموال منقول از قبل در ملکیت وجود دارد و یا خیر. دارنده آن اطلاعیه از قبل به احتمال زیاد در ملکیت اولویت دارد. در این صورت، بدهکار (یا خریدار) بالقوه فعلی ممکن است در مقابل اموال منقول که به عنوان تضمین در گروه گذاشته شده است، حق تقدم (یا مالکیت خالص) را کسب نکند.(یا فروخته شده)  ممکن است بخواهند در معامله تجارتی خود تجدید نظر کنند. بنابراین دلیل جستجوی سوابق ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول این است.تا فهمیده شود، ممکن است قبل از معاملات رهنی بر اموال منقول، تضمیناتیک رهن دهنده وجود داشته باشد.

تماس با ما

 به منظور دریافت معلومات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

آدرس: چهارراهی دهمزنگ، کابل افغانستان

ساعات کاری: از۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ عصر  شنبه تا پنجشنبه

بخش شماره تماس ایمیل آدرس

دفتر ثبت اعتبارات عامه

+93202511726 zafar.faqiri@dab.gov.af

دفتر ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول

+93202511014 cr.support@dab.gov.af