زون / نمایندگی

زون های هفت گانه

نظام مالی کشور در سیزده سال گذشته و بعد از ایجاد تحول و انکشاف در همه بخش ها، شاهد دست آورد ها و تحولات اساسی بود. د افغانستان بانک به سلسله تداوم روند رو به بهبود نظام بانکی و نیز در  جهت انسجام امور نظام مالی کشور دفاتر ولایتی خویش در ولایات را با معیار های پذیرفته شده جهانی عیار و بمنظور انسجام هرچه بهتر و بیشتر زونهای هفت گانه را ایجاد نمود که به این اساس آمریت های زون های هفت گانه د افغانستان بانک همانند سایر آمریت ها و مدیریت های عمومی در چوکات تشکیل د افغانستان بانک جهت انجام و عرضه خدمات بانکی در سال 1384  ایجاد گردید. این زونها هر یک دارای  نمایندگی ها در ولایات و تعداد غرفه ها در ساحات مختلف می باشند، این نمایندگی ها مکلف اند تا راپور های روزانه خویش را، هفته وار و ماهوار به زون مربوطه خویش ارایه کنند .

آمریت عمومی زون مرکز: دارای شش نمایندگی ولایتی، هفت نمایندگی شهری و یک غرفه در میدان هوایی بین المللی کابل میباشد.

(۱) نمایندگی کاپیسا، (2) نمایندگی لوگر، (3) نمایندگی پنجشیر، (4) نمایندگی بامیان،(5) نمایندگی پروان، (6) نمایندگی میدان وردک، (7) نمایندگی شهری اول، (8) نمایندگی شهری دوم، (9) نمایندگی شهری سوم،  (10)نمایندگی شهری چهارم، (11) نمایندگی شهری پنجم، (12) نمایندگی شهری ششم، (13) نمایندگی شهری هفتم(14) و غرفه در میدان هوایی کابل

آمریت عمومی زون غرب: دارای هفت نمایندگی ولایتی، یک نمایندگی شهری و یک غرفه میباشد.

(۱) نمایندگی د افغانستان بانک هرات،(2) نمایندگی د افغانستان بانک نیمروز، (3)نمایندگی د افغانستان بانک فراه،(4) نمایندگی د افغانستان بانک بادغیس،(5) نمایندگی د افغانستان بانک غور،(6) نمایندگی د افغانستان بانک اسلام قلعه،(7) نمایندگی د افغانستان بانک تورغندی،(8) شهری څانګه هرات و (9)غرفه د افغانستان بانک نیمروز.

آمریت عمومی زون جنوب غرب: دارای شش نمایندگی ولایتی و یک شهری څانګه قندهار میباشد.

(۱) نمایندگی د افغانستان بانک کندهار (2) نمایندگی د افغانستان بانک ارزگان (3) نمایندگی د افغانستان بانک هلمند (4) نمایندگی د افغانستان بانک زابل (5) نمایندگی د افغانستان بانک دایکندی (6) نمایندگی د افغانستان بانک سپین بولدک (7) غرفه شهری قندهار

آمریت عمومی زون شرق: دارای پنج نمایندگی ولایتی و یک غرفه شهری میباشد.

(۱) نمایندگی د افغانستان بانک جلال آباد (2) نمایندگی د افغانستان بانک لغمان (3) نمایندگی د افغانستان بانک کنر (4) نمایندگی د افغانستان بانک نور ستان (5) نمایندگی د افغانستان بانک تورخم (6) غرفه شهری.

آمریت عمومی زون جنوب شرق: دارای هفت نمایندگی میباشد.

(۱) نمایندگی د افغانستان بانک گردیز، (2) نمایندگی د افغانستان بانک خوست، (3) نمایندگی د افغانستان بانک غزنی، (4) نمایندگی د افغانستان بانک پکتیکا  (5)  نمایندگی دند پنان ولایت پکتیکا (6) نمایندگی غلام خان  ولایت خوست (7) نمایندگی ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا.

آمریت عمومی زون شمال شرق: دارای چهار نمایندگی ولایتی و یک غرفه شهری در شیرخان بندر میباشد.

(۱) نمایندگی د افغانستان بانک کندز (2) نماینده گی د افغانستان بانک پلخمری (3) نمایندگی د افغانستان بانک بدخشان (4) نمایندگی د افغانستان بانک تخار (5) نمایندگی د افغانستان بانک شیرخان بندر.

آمریت عمومی  زون شمال: دارای پنج نمایندگی ولایتی و دو غرفه (حیرتان و آقینه) میباشد.

 (۱) نمایندگی د افغانستان بانک مزارشریف(2)نمایندگی د افغانستان بانک میمنه (3) نمایندگی د افغانستان بانک شبرغان (4)نمایندگی د افغانستان بانک سرپل (5) نمایندگی د افغانستان بانک سمنگان (6)نمایندگی د افغانستان بانک حیرتان (7)نمایندگی د افغانستان بانک آقینه.