هیئت عامل

اعضای هیئت عامل متشکل از رییس کُل، معاون اول و معاون دوم د افغانستان بانک میباشد، هیئت عامل مسوول پیشبرد کلیه امور مربوط به اداره و عملیات د افغانستان بانک می باشد.

 

اعضای هیئت عامل:

Governor

 

اجمل احمدی، سرپرست ریاست کُل  د افغانستان بانک

محترم اجمل احمدی  متولد سال 1357 ولایت غزنی است که تحصیلات ابتدایی و متوسط خویش را در شهر غزنی و تحصیلات عالی خویش را خارج از کشور به پایان رسانیده است.  موصوف دارای دو سند ماستری، یکی در رشته اداره و تجارت از  پوهنتون هارورد ایالات متحده امریکا و دیگری در رشته اقتصاد و اداره عامه از پوهنتون هارورد کنیدی در ایالات متحده امریکا میباشد. محترم اجمل احمدی در داخل و خارج از کشور در نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است، طوریکه برای مدت هشت سال در مدیریت دارایی ها، اسهام و مشوره دهی در شرکت های جهانی مانند بونز الن هاملتن در ضمن در بانک جهانی بحیث و وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا (US Treasury Department)   ایفای وظیفه نموده است. موصوف مدت چهار سال در حکومت وحدت ملی، سمت مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری را به عهده داشته و از سال  1397  الی 1399 بحیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت انجام وظیفه نموده است. محترم اجمل احمدی بر اساس حکم شماره 544 مورخ 14 جوزای 1399 مقام  عالی ریاست جمهوری  به صفت سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک تعیین گردیده است.