اعلانات کاریابی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۴۹
Background image

اعلان کاریابی

پُست تحلیلگر آمار و معلومات آمریت عمومی توسعۀ خدمات مالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:   تحلیلگر آمار و معلومات

گرید:       هشتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۳۷
Background image

اعلان  کاریابی

پُست متخصص ارشد سکتور مالی آمریت عمومی توسعۀ خدمات مالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:   متخصص ارشد سکتور مالی

گرید :       نهم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۹
Background image

اعلان کاریابی

پُست متخصص مشوره دهی (اسناد تقنینی و اداری) دفتر مشاوریت حقوقی و دارالانشای شورای عالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد خارج بانک سپرده میشود.

نام پُست:    متخصص مشوره دهی (اسناد تقنینی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۰:۵۸
Background image

اعلان کاریابی

پُست متخصص تسوید قوانین و مقررات دفتر مشاوریت حقوقی و دارالانشای شورای عالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    متخصص تسوید قوانین و مقررات

گرید:        هشتم

نوع . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان کاریابی

پُست تحلیلگر قضایای حقوقی دفتر مشاوریت حقوقی و دارالانشای شورای عالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    تحلیلگر قضایای حقوقی

گرید :        هشتم

نوع استخدام :  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۱:۵۱
Background image

اعلان کاریابی

پُست  آفیسر ارشد برنامه های آموزش های داخلی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  آفیسر ارشد برنامه های آموزش های داخلی

گرید :      هفتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۱:۳۶
Background image

اعلان کاریابی

پُست  آفیسر ارشد برنامه های آموزش های خارجی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    آفیسر ارشد برنامه های آموزش های خارجی

گرید :        هفتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها : . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۷
Background image

اعلان کاریابی

پُست مدیر حفظ و مراقبت آمریت خدمات عمومی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست: مدیر حفظ و مراقبت

گرید :     هشتم 

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

مدیریت و نظارت دقیق از . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۲:۳
Background image

اعلان کاریابی

پُست اداره کنندۀ دیتابیس آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:     اداره کنندۀ دیتابیس

گرید :        هشتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

دی . . .

Pagination