اعلانات کاریابی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۳ - ۱۱:۴
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: منشی کمیسیون حل منازعات مالی

آمریت: کمیسیون حل منازاعات مالی    

گرید: یازدهم (۱۱)

تاریخ آغاز: ۱۶ صفرالمظفر  ۱۴۴۴ (۱۴۰۱/۰۶/۲۲)

تاریخ ختم:  ۲۷  صفرالمظفر  ۱۴۴ . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۴ - ۱۰:۳۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: بررس اطمینان کیفیت(Quality Assurance Auditor)

اداره: ناظر کُل      

گرید: هشتم )۸(

تاریخ آغاز: ۷  صفرالمظفر  ۱۴۴۴  (۱۴۰۱/۰۶/۱۳)

 تاریخ ختم:  ۱۷  صفرالمظفر  ۱ . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۴ - ۱۰:۳۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: بررس  (Auditor)

 اداره: ناظر کُل      

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۷  صفرالمظفر  ۱۴۴۴  (۱۴۰۱/۰۶/۱۳)

تاریخ ختم: ۱۷  صفرالمظفر  ۱۴۴۴  (۱۴۰۱/۰۶/۲۳)           

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۹ - ۱۲:۱۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: IT Auditor

آمریت: ناظر کُل    

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۲۰ ذوالحجه ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۲۸)

تاریخ ختم: اول محرم ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۵/۰۸)

نوع استخدام: دائمی

تعداد بست . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۹ - ۱۱:۵۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:   IT Team Leader

آمریت: ناظر کُل    

گرید: دهم (۱۰)

تاریخ آغاز: ۲۰ ذوالحجه ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۲۸)

تاریخ ختم: اول محرم ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۵/۰۸)      

نوع استخدام: . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ - ۱۶:۴۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  تخنیکر برق      

آمریت:  خدمات عمومی      

گرید: ششم (۶)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

نوع استخدام: . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ - ۱۵:۵۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  انجینیر برق (مدیر)              

آمریت: خدمات عمومی         

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴ . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ - ۱۵:۵۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  انجینیر برق          

آمریت:  خدمات عمومی        

گرید: هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

نوع . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۱۱:۵۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: توسعه دهنده نرم افزار

آمریت: مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی   

گرید:  هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ . . .

Pagination