اعلانات کاریابی

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ - ۱۶:۴۸
Background image

اعلان بست خالی

وظیفه: سوپر وایزر بررسی

آمریت: اداره ناظرکُل

گرید: نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۲۸ شوال المکرم  ۱۴۴۵ 

تاریخ ختم: ۱۲ ذوالقعدة الحرام  ۱۴۴۵

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

•  مدیریت، . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۶ - ۹:۲۲
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: مدیر امنیتی

آمریت: آمریت عمومی ادارۀ سیستم تادیات افغانستان

گرید: گرید هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۱۵ شوال المکرم  ۱۴۴۵  

تاریخ ختم: ۲۹ شوال المکرم  ۱۴۴۵

نوع استخدام: دائمی

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۷:۵۴
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: معاون عمومی اداره سیستم تادیات افغانستان

آمریت: آمریت عمومی اداره سیستم تادیات افغانستان

گرید: گرید یازدهم (۱۱)

تاریخ آغاز: ۱۵ شوال المکرم  ۱۴۴۵  

تاریخ ختم: ۲۹ شوال . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۷:۴۲
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: حقوق دان

آمریت:   مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی

گرید:گرید هشتم)  ۸(

تاریخ آغاز: ۱۵ شوال المکرم  ۱۴۴۵  

تاریخ ختم: ۲۹ شوال المکرم  ۱۴۴۵

نوع استخدام: دائمی

وظایف . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ - ۱۴:۴
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: مدیر ارشد امور شریعه و بورد نظارت شرعی

آمریت: آمریت بانکداری و خدمات مالی اسلامی

گرید:  نهم (9)

نوع استخدام: دایمی

تاریخ آغاز:1445/09/07

تاریخ ختم: 1445/09/21 

موقع . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۱۵:۳۸
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: نظارت کننده مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم

آمریت: آمریت عمومی نظارت بانکی

گرید: هشتم (8)

تاریخ آغاز: 1445/08/13

تاریخ ختم: 1445/08/27  

تعداد بست: 7

نوع . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۹
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: ترجمان

آمریت: آمریت عمومی دفتر ریاست

گرید: هشتم  (8)

تاریخ آغاز: 08/1445/08

تاریخ ختم: 22/1445/08

تعداد بست: 2       

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

مدیر . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۷:۲۴
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: مدیر تحقیق و توسعه CBS & ERP

آمریت: آمریت عمومی مالی و محاسبه

گرید: گرید هشتم (8)

تاریخ آغاز: 03/1445/08

تاریخ ختم: 18/1445/08

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۷:۲۲
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه  : مدیر CBS & ERP

آمریت: آمریت عمومی مالی و محاسبه

گرید: گرید هشتم(8)

تاریخ آغاز: 03/1445/08

تاریخ ختم: 18/1445/08

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

مدیریت، . . .

Pagination