اعلانات کاریابی

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۷:۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسر ارشد امور ذاتی و تغییرات کارکنان

آمریت: منابع بشری

گرید:هفتم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400 تاریخ ختم: 5 ثور 1400 

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رسیدگی . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۷:۵
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر ارشد جوازدهی

آمریت: نظارت از موسسات مالی غیر بانکی

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400  تاریخ ختم: 5  ثور 1400

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

تهیه و . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۵۹
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  آفیسرحسابجاری

آمریت: زون جنوب غرب (قندهار)

گرید: ششم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400   تاریخ ختم: 5  ثور 1400 

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

کُلیه اجراآت . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۵۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیرارشد نمایندگی دایکندی

آمریت: زون جنوب غرب (قندهار)

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400 تاریخ ختم: 5 ثور 1400

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رهبری . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۴۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:آفیسر ارشد جوازدهی

آمریت: بانکداری و خدمات مالی اسلامی

گرید:هفتم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400 تاریخ ختم: 5 ثور 1400

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

تطبیق پلان . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ - ۱۵:۴۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست 

عنوان بست:  مدیر ارشد حافظت معلومات

آمریت: تکنالوژی معلوماتی

گرید: نهم

تاریخ آغاز:7 حمل 1400 تاریخ ختم: 16 حمل 1400          

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

ترت . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ - ۱۵:۳۲
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست
عنوان بست: مدیر اپلکیشن
آمریت: تکنالوژی معلوماتی
گرید: هشتم
تاریخ آغاز:7 حمل 1400 تاریخ ختم:16 حمل 1400
نوع استخدام: دائمی
لایحه وظایف:
•تنظیم و کنترول سرور های . . .
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ - ۱۴:۷
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: نظارت کننده زون جنوب شرق          

آمریت: نظارت از موسسات مالی غیر بانکی

گرید: هشتم

تاریخ آغاز:5 حمل 1400 تاریخ ختم:15حمل 1400           

نوع استخدام: . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ - ۱۴:۳
Background image

اعلان بست خالی

 مشخصات بست

عنوان بست: نظارت کننده ارشد زون غرب

آمریت: نظارت از موسسات مالی غیر بانکی

گرید: نهم

تاریخ آغاز:5 حمل 1400 تاریخ ختم:15 حمل 1400          

نوع استخدام: دائمی

لایحه . . .

Pagination