اعلانات کاریابی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۳:۵۵
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر شهری دوم

آمریت: زون مرکز 

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 24 سرطان 1400

تاریخ ختم: 13  اسد 1400   

نوع استخدام: دایمی

لایحه وظایف:

رهبری، کنترول، بررسی و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۷:۲۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر شهری اول

آمریت: زون مرکز  

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 22 سرطان 1400           

تاریخ ختم: 13  اسد 1400   

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رهبری، کنترول . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۷:۵۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مشاور تدارکات و مالی مقام ریاست

آمریت: دفتر ریاست           

گرید:یازدهم

تاریخ آغاز:20 سرطان 1400

تاریخ ختم: 11 اسد 1400    

نوع استخدام:دائمی

لایحه وظایف . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۱۹
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: همکار ارشد روابط زونها

آمریت : عمومی همآهنگ کننده زون ها

تاریخ آغاز:20 سرطان 1400

تاریخ ختم: 10 اسد 1400

نوع استخدام: دایمی

لایحه وظایف:

رسیدگی به مسایل . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۱۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسرارشد اداری

آمریت: عمومی همآهنگ کننده زون ها

تاریخ آغاز:20  سرطان 1400           

تاریخ ختم : 10 اسد 1400 

نوع استخدام: دایمی

لایحه وظایف:

ترتیب، . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۹
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مشاور حقوقی    

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز:22 جوزا 1400  

تاریخ ختم:12سرطان 1400  

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

تعقیب بدهی، و  . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول فروشات

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22 جوزا 1400  

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400          

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

فروش دارایی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول تعقیب قضایا

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22 جوزا 1400 

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

مطالبه حکم تخلیه و . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۴
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول آرشیف

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22جوزا 1400   

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400          

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

حفظ و نگهداری . . .

Pagination