اعلانات کاریابی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۶:۳۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: نظارت کننده کمره های امنیتی         

آمریت: تکنالوژی معلوماتی  

گرید: پنجم

تاریخ آغاز: 19 اسد 1400   

تاریخ ختم:  8  سنبله 1400   

نوع استخدام: دائمی

لا . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۶:۱۲
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسرارشد حمایوی تکنالوژی معلوماتی

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید: هفتم

تاریخ آغاز: 12 اسد 1400   

تاریخ ختم:1 سنبله1400                  

ن . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۵:۵۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: متخصص امنیتی اپلیکیشن و دیتابیس  

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید: هشتم

تاریخ آغاز: 12 اسد 1400   

تاریخ ختم:1 سنبله 1400     

نوع استخدام: . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۴:۵۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسر ارشد Consumer & Business

آمریت: سیستم تادیات افغانستان

گرید: هفتم

تاریخ آغاز: 12 اسد 1400   

تاریخ ختم: 1 سنبله 1400                 

نوع استخدام: . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۴:۴۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر بازاریابی     

آمریت: سیستم تادیات افغانستان             

گرید: هشتم

تاریخ آغاز: 12 اسد 1400    

تاریخ ختم: 1 سنبله1400                      

نوع . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۷:۲
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: اداره کننده ایمیل

معاونیت: تخنیکی تکنالوژی معلوماتی

گرید: ششم

تاریخ آغاز:10 اسد 1400

تاریخ ختم:1 سنبله 1400     

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رسیدگی . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۷:۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: اداره کننده شبکه و سیستم زون مرکز

معاونیت: تخنیکی تکنالوژی معلوماتی   

گرید: هفتم

تاریخ آغاز: 10  اسد 1400  

تاریخ ختم: 1 سنبله 1400    

نوع استخدام: . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۳:۵۵
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر شهری دوم

آمریت: زون مرکز 

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 24 سرطان 1400

تاریخ ختم: 13  اسد 1400   

نوع استخدام: دایمی

لایحه وظایف:

رهبری، کنترول، بررسی و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۷:۲۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر شهری اول

آمریت: زون مرکز  

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 22 سرطان 1400           

تاریخ ختم: 13  اسد 1400   

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رهبری، کنترول . . .

Pagination