ورکشاپی در مورد حمایت از حقوق مشتریان سکتور مالی برای کارمندان بانک‌ها و مؤسسات پول الکترونیک راه اندازی گردید

Anonymous (not verified)
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۳:۲
ورکشاپی در مورد حمایت از حقوق مشتریان سکتور مالی برای کارمندان بانک‌ها و مؤسسات پول الکترونیک راه اندازی گردید

آمریت عمومی توسعه خدمات مالی ورکشاپ سه روزه را در مورد حمایت از حقوق مشتریان سکتور مالی (Financial Consumer Protection)  از تاریخ 20 الی 22  جوزای 1398 برای 15 تن از کارمندان بانک ها و مؤسسات پول الکترونیک راه اندازی نمود.

در ورکشاپ متذکره روی اصول، مفاهیم، رهنمود ها و شیوه های سالم بین المللی در مورد حمایت از حقوق مشتریان سکتور مالی بحث صورت گرفت و همچنان در مورد رهنمودی که از طرف د افغانستان بانک برای حمایت و تأمین حقوق مشتریان سکتور مالی ساخته شده است، برای اشتراک کنندگان معلومات ارائه گردید.

قابل یادآوری است که در اخیر برنامه، برای اشتراک کنندگان ورکشاپ متذکره تصدیق نامه توزیع گردید

آخرین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۱۴:۹
Background image

تدویر ورکشاپ آموزشی "چگونگی تسهیل دسترسی به وجوه ی مالی" در ولایت بامیان

د افغانستان بانک بمنظور تسهیل دسترسی به وجوه مالی، برنامه آموزشی یکروزه را بتاریخ 24 سنبله سال روان برای نمایندگان بانکهای تجارتی و موسسات کوچک مالی در ولایت بامیان راه اندازی نمود.

 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۱۱:۳۵
Background image

هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان تدویر جلسه نمود

کابل، 26 سنبله 1398- جلسه هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان، تحت ریاست محترم واحد الله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک و رئیس هیئت مدیره AIBF راه اندازی شد.

در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۱۱:۲۳
Background image

دوازدهمین جلسه کمیته کاری پرایسک راه اندازی گردید

کابل، 26 سنبله 1398- دوازهمین جلسه کاری اعضای نخست انکشاف سکتور خصوصی (پرایسک) تحت ریاست محترم میر عزیز برکی آمر عمومی عملیات بانکی د افغانستان بانک راه اندازی گردید.

در این جلسه روی. . .

بازگشت به خبر