همه اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۲:۲۴
Background image

چگونگی سیر ذخایر ارزی د افغانستان بانک

ذخایر ارزی د افغانستان بانک از سال 2004 م تا حال سیر صعودی داشته است. در سال 2004 م مجموع ذخایر ارزی د افغانستان بانک در حدود 1.27 میلیارد دالر امریکایی سنجش شده بود که مبلغ 306 میلیون. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۴۶
Background image

د افغانستان بانک با نمایندگان اتحادیه صرافان تدویر جلسه نمود

کابل، 27 سنبله 1398- جلسه ای تحت ریاست محترم محمد سلیم صلاح آمر عمومی نظارت امور مالی روی تعدیل و اصلاحات مقرره صرافان با نمایندگان اتحادیه صرافان برگزارگردید.

طی این جلسه اصلاحات وارد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۵
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،28 سنبله 1398_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز  شنبه مؤرخ 1398/06/30 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۹:۲۶
Background image

جلسه معلوماتی پیرامون پروژه های در حال اجرا تدویر گردید

کابل، 27 سنبله 1398- جلسه ای تحت ریاست محترم واحدالله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک پیرامون پروژه های در حال تطبیق، با منسوبین آمریت های عملیات بانکی، عملیات بازار، تادیات،. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۱۴:۹
Background image

تدویر ورکشاپ آموزشی "چگونگی تسهیل رهن اموال منقول" در ولایت بامیان

د افغانستان بانک بمنظور تسهیل دسترسی به وجوه مالی، برنامه آموزشی یکروزه را بتاریخ 24 سنبله سال روان برای نمایندگان بانکهای تجارتی و موسسات کوچک مالی و صنعت کاران در ولایت بامیان راه. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۱۱:۳۵
Background image

هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان تدویر جلسه نمود

کابل، 26 سنبله 1398- جلسه هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان، تحت ریاست محترم واحد الله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک و رئیس هیئت مدیره AIBF راه اندازی شد.

در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۱۱:۲۳
Background image

دوازدهمین جلسه کمیته کاری پرایسک راه اندازی گردید

کابل، 26 سنبله 1398- دوازهمین جلسه کاری اعضای نخست انکشاف سکتور خصوصی (پرایسک) تحت ریاست محترم میر عزیز برکی آمر عمومی عملیات بانکی د افغانستان بانک راه اندازی گردید.

در این جلسه روی. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۲:۵
Background image

آغاز برنامه های تبلیغاتی ترویج پول افغانی در مکاتب

کابل، 24 سنبله 1398- د افغانستان بانک برنامه های وسیع تبلیغاتی ترویج پول افغانی را در شماری از مکاتب شهر و ولایات آغاز نمود. مدیریت آگاهی عامه آمریت عمومی دفترریاست د افغانستان بانک با. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۴:۴۲
Background image

هیئت رهبری د افغانستان بانک با نمایندگان اتحادیه صرافان دیدار نمود

کابل، 16 سنبله 1398- محترم واحدالله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک با نمایند گان اتحادیه صرافان در دفتر مرکزی دافغانستان بانک، تدویر جلسه نمود.

طی این نشست، محترم واحد الله. . .

Pagination