همه مناقصه

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳۱ - ۱۲:۵۷ پشتونستان وات، کابل افغانستان
Background image

پروژه: تهیه وتدارک خدمات Ether net Back up ضرورت امریت تکنالوژی معلوماتی دافغانستان بانک

دعوت به داطلبی: برای تهیه وتدارک خدمات Ether net Back up ضرورت امریت تکنالوژی معلوماتی دافغانستان بانک 

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1403/NCB/NCS12

نوع بودجه : عملیاتی

 برای معلومات . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳۱ - ۱۲:۴۷ پشتونستان وات، کابل افغانستان
Background image

پروژه: تهیه وتدارک خدمات انترنت 5MB FIU , 4 MB PCR and 25MB for IT, Network Backup ضرورت دافغانستان بانک

دعوت به داطلبی: برای تهیه وتدارک خدمات انترنت 5MB FIU , 4 MB PCR and 25MB for IT, Network Backup ضرورت دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1403/NCB/NCS10

نوع بودجه : عملیاتی

  . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۵:۲۸ ابن سینا وات کابل افغانستان
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

موضوع : اعلان تصمیم اعطای قرارداد به  شرکت ساختمانی تجارتی و خدمات لوژستیکی زهرا رحیم

اسم پروژه:  تهیه و تدارک آب معدنی ضرورت کارمندان دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی : DAB/1403/NCB/G10

. . .
دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۴:۲۶ ابن سینا وات، کابل افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه: ترمیمات، کاشی کاری خزانه و رنگمالی منزل اول دیوار احاطه ضرورت نمایندگی دافغانستان بانک لوگر و ترمیمات، ساخت و کاشی کاری ضرورت نمایندگی دافغانستان بانک میدان وردک

نمبر . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۱:۵۹ پشتونستان وات
Background image

دعوت به داوطلبی

 تهیه و تدارک Avaya Upgradation ضرورت آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1403/NCB/G16

نوع بودجه : عملیاتی

 برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۹:۱۴ پشتونستان وات
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

تهیه و طبع مواد چاپی و تبلیغاتی آگاهی عامه ضرورت آمریت عمومی دفتر ریاست دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1403/NCB/G04

نوع بودجه : عملیاتی

 برای معلومات بیشتر لطف نموده . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۳ - ۸:۵۹ ابن سینا وات، کابل افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه: ترمیم و رنگمالی تعمیر نمایندگی، حفر چاه سپتک و اطاق محافظین امنیتی ضرورت نمایندگی دافغانستان بانک بامیان

نمبر تشخیصیه پروژه: DAB/1403/NCB/W07

کود بودجه:  1320800 / 2852000

. . .
یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۰ - ۱۵:۳۵ ابن سینا وات کابل افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

پروژه تهیه و تدارک کمپیوتر های لپ تاپ ضرورت آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1403/NCB/G01

نوع بودجه : انکشافی و عملیاتی

 برای معلومات بیشتر لطف . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۶ - ۹:۲۶ ابن سینا وات، کابل افغانستان
Background image

اعلان تصمیم اعطا قرارداد

اسم پروژه: تهیه و تدارک 10 ام بی خدمات فایبر نوری برای اتصال دیتا سنترملی با دفتر مرکزی د افغانستان بانک 

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1403/LNB/NCS04

نوع بودجه : عملیاتی

 برای معلومات . . .

Pagination