اعلانات کاریابی

یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ - ۱۶:۴۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  تخنیکر برق      

آمریت:  خدمات عمومی      

گرید: ششم (۶)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

نوع استخدام: . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ - ۱۵:۵۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  انجینیر برق (مدیر)              

آمریت: خدمات عمومی         

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴ . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۵ - ۱۵:۵۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  انجینیر برق          

آمریت:  خدمات عمومی        

گرید: هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

نوع . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۱۱:۵۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: توسعه دهنده نرم افزار

آمریت: مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی   

گرید:  هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۱۰:۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: System Senior Officer  

آمریت: سیستم تادیات افغانستان

گرید: هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۰۲)

نوع . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۹:۲۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: Security Senior Officer 

آمریت: سیستم تادیات افغانستان

گرید: هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۰۲)

نوع . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۸:۴۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:   IT Support Senior Officer  

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید: هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ - ۱۶:۴
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست Data Base Senior Officer  :  

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید: هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ - ۱۵:۵۵
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: Full-Stuck Senior Developer 

آمریت:سیستم تادیات افغانستان           

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ . . .

Pagination