اعلانات کاریابی

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۳:۳۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  Quality Assurance Officer  

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید:  ششم (۶)

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴  . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۳:۲۴
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:    Database Administrator Manager

آمریت: تکنالوژی معلوماتی   

گرید:  هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴        . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۹:۲۴
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:Zonal Network Administrator Senior Officer 

آمریت: تکنالوژی معلوماتی   

گرید:  هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴       

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۵:۲۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست Internet &  Banking Officer :

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید:  ششم (۶)

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴  . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۵:۱۲
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:   Data Base Senior Officer

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید:  هفتم (۷)

نوع استخدام: دائمی

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۴:۴۷
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:   System Senior Officer

آمریت: سیستم تادیات افغانستان

گرید:  هفتم (۷)

نوع استخدام: دائمی

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۴:۴۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  Help Desk Technician Senior Officer

آمریت: تکنالوژی معلوماتی  

گرید:  هفتم(۷)

نوع استخدام: دائمی

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جم . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۴:۲۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: Compliance Manager 

آمریت: سیستم تادیات افغانستان

گرید:  هشتم (۸)

نوع استخدام: دائمی

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۴:۱۶
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  Security Senior Officer   

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید:  هفتم  (۷)

نوع استخدام: دائمی

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۷ جمادي . . .

Pagination