اعلانات کاریابی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۱۲:۴۱
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: متخصص تسوید قوانین و مقررات

آمریت:   آمریت عمومی امور حقوقی

گرید: هشتم  (8)

تاریخ آغاز: 1445/03/13

تاریخ ختم:  1445/03/27

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

همک . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۱۲:۳۹
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه  : متخصص مشوره دهی (قراردادها و موضوعات انفرادی)

آمریت:   آمریت عمومی امور حقوقی

گرید:گرید هشتم  (8)

تاریخ آغاز: 1445/03/13

تاریخ ختم: 1445/03/27

نوع اعلان: خارجی  

ن . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۴:۴۵
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  تخنیکر برق شهری ششم

آمریت:   آمریت عمومی خدمات

گرید: چهار (4)

تاریخ آغاز:  1445/03/08

تاریخ ختم:  1445/03/21

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

همکاری با . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۴:۴۳
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: انجینیر میخانیک برق

آمریت:   آمریت عمومی خدمات

گرید:  هفتم (7)

تاریخ آغاز:   1445/03/08

تاریخ ختم:   1445/03/21

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

طرح، . . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۴:۳۸
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: انجینیر برق        

آمریت:   آمریت عمومی خدمات

گرید: گرید هفتم  (7)

تاریخ آغاز: 1445/03/08

تاریخ ختم:  1445/03/21

 نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

طرح، . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۳:۱۵
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسر تبلیغات و طراحی

آمریت: آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان

گرید: ششم (6)

تاریخ آغاز: 29 صفر المظفر  1445

تاریخ ختم: 13 ربیع الاول 1445          

نوع . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۳:۱۱
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:    مدیر ارشد سیستم معلوماتی و فناوری

آمریت: آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان

گرید:  گرید نهم (9)

تاریخ آغاز:  29صفر المظفر 1445     

تاریخ ختم:  13 ربیع . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۳:۷
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر توسعه دهنده بکند

آمریت: آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان    

گرید:   گرید هشتم (8)

تاریخ آغاز: 29 صفر المظفر 1445     

تاریخ ختم: 13  ربیع الاول 1445 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۵:۵۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:   ناظر شبکه زون (آفیسر)    

آمریت:  آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی          

گرید: ششم (6)   

تاریخ آغاز: 19 صفرالمظفر1445

تاریخ ختم: 3 ربیع الاول 1445

نوع . . .

Pagination