اعلانات کاریابی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۳:۴۶
Background image

اعلان کاریابی

پُست مسئول نرخ مبادلۀ اسعار آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:      مسئول نرخ مبادلۀ اسعار

گرید :            هفتم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۳:۴۳
Background image

اعلان کاریابی

پُست آفیسر ارشد موقف سرمایه گذاری های بین المللی آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  کارمند موقف سرمایه گذاری های بین المللی

گرید:       هفتم 

نوع استخدام:  . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۲:۲۳
Background image

اعلان کاریابی

پُست ترجمان آمریت عمومی دفتر ریاست به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  ترجمان

گرید :    هشتم 

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

ترجمه اسناد و مطالب مربوط به بخش نشرات . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۸:۲۹
Background image

اعلان کاریابی

پُست آفیسرحسابجاری نماینده گی پکتیکا به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    آفیسرحسابجاری

گرید:         ششم 

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها:

کُلیه اجراآت مربوط به افتتاح . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۵:۴۶
Background image

اعلان کاریابی

پُست آفیسرحسابجاری نماینده گی خوست به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    آفیسرحسابجاری

گرید:         ششم 

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها:

کُلیه اجراآت مربوط به افتتاح، . . .