گالری

اطلاعیه مبنی بر ممنوع بودن فعالیت صرافی های آنلاین!

نظریات هموطنان پیرامون ثبات و ترویج پول افغانی

نظریات هموطنان پیرامون حفظ و نگهداشت پول افغانی

نظریات هموطنان پیرامون ثبات و ترویج پول افغانی

پول ما هویت ماست، حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

پول ما هویت افتخار و نشانه اقتدار ملی ما است

شما میتوانید در هر جا و هر زمان، بدون محدودیت، با استفاده از کارت های ”اف پی “از تمام ماشین های اتومات صرافی عضو سویج ملی افغانستان پول نقد دریافت نمایید.

راهنمای دریافت کارت اف پی و چگونگی استفاده از آن

د افغانستان بانک دستاورد های عمده شش ماهه سال 1402 خویش را از طریق کنفرانس مطبوعاتی حضور مردم شریک ساخت

افغانستان واحد، پول واحد!

پول ما هویت ماست، حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

حفظ و نگهداشت پول افغانی مسئولیت مشترک همه ماست

نظریات هموطنان پیرامون حفظ، نگهداشت پول افغانی

پول ما هویت ماست، حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

پول ما هویت ماست

نظریات هموطنان پیرامون حفظ، نگهداشت و ترویج پول افغانی

Pagination