استخدام شرکت مشورتی حقوقی

tender_admin
logo

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location Kabul Afghanistan

استخدام شرکت مشورتی حقوقی 

Documents

REOI
Procurement Entity

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۱۳:۱۱
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

پروژه مایکروویف ضرورت سیستم تادیات افغانستان

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۱۲:۵۶ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

موضوع : اعلان تصمیم اعطای قرارداد با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی مرسل سلطان

اسم پروژه: ساخت و تعبیه سرور روم های زون مرکز د افغانستان بانک

نمبر ارتباطی : DAB/1401/NCB . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۵:۴۹ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

پروژه: تهیه و تدارک تیف درایف

 DAB/1401/NCB/G21:نمبر تشخیصیه

کود بودجه:

نوعیت بودجه:

 

Back to tenders