افتتاح برنامه پرداخت معاشات از طریق تیلفون در حضورداشت رئیس جمهور!

Mpoya
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۶:۱۸
افتتاح برنامه پرداخت معاشات از طریق تیلفون در حضورداشت رئیس جمهور

در حضورداشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی برنامه پرداخت معاشات از طریق تیلفون، صبح امروز در ارگ افتتاح شد.

ابتدا اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک، گفت که این برنامه مهم انتقال پول از طریق تیلفون های معمولی بدون انترنت است و از این پس تمام کارمندان ملکی و نظامی با داشتن تیلفون های عادی میتوانند حساب های شان را بررسی نمایند و معاش خویش را به خانواده و هرکسی که بخواهند، انتقال دهند.

پس از اجرای عملی این برنامه در حضورداشت رئیس جمهور از سوی تیم تخنیکی د افغانستان بانک، رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از مسئولین بانک متذکره، این برنامه را پیشرفت اساسی و گام تاریخی خواند.

رئیس جمهور کشور این سیستم را در جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت مهم عنوان کرده، گفت که منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی از این بعد معاشات شان را می توانند به آسانی به خانواده های شان ارسال نمایند. وی افزود که این سیستم و تجربه در افریقا موفق بوده است.

آخرین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ - ۱۵:۱۲
Background image

بسته ۳۲ میلیونی دیگر از کمک های بشردوستانه وارد افغانستان شد

۵ دلو ۱۴۰۰ به سلسله کمک های بشردوستانه امروز بسته ۳۲ میلیون دالري دیگر بگونه نقد به افغانستان رسید.

د افغانستان بانک از کمک های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال می کند و خواستار. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴ - ۱۱:۱۸
Background image

رهبری د افغانستان بانک به اصل شایسته سالاری و حفظ ظرفیت های مسلکی متعهد است

با توجه به اصلاحات آخیر یک تعداد کارمندان نمایندگی های زون های ساحوی به حالت انتظار با معاش قرار گرفتند. د افغانستان بانک با درنظرداشت اصول اداری و تعهدی که نسبت به حفظ ظرفیت های مسلکی. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳ - ۱۶:۳۸
Background image

به سلسله کمک های بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر امریکایی امروز به کابل رسید

۳  دلو ۱۴۰۰- به سلسله کمک های بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر امریکایی الیوم به کابل رسید.

د افغانستان بانک منحیث بانک مرکزی کشورکه بر سیستم بانکی نظارت دارد، این کمک بشر دوستانه را که پول. . .

بازگشت به خبر