آگاهی عامه

تأمین منافع عامه در صدر ارزش های محوری د افغانستان بانک قرار دارد، از اینرو بانک مرکزی برای افکارعمومی و درک و فهم شان از فعالیت های د افغانستان بانک اهمیت فراوان قائل است. د افغانستان بانـک تلاش می نماید تا از طریق برنامه های رسانه ای و وب سایت به آگاهی عامه در زمینه وظایف و کار کردهای د افغانستان بانک بپردازد. هدف از برنامه آگاهی عامه د افغانستان بانک، بلند بردن سطح آگاهی مردم از سیاست های پولی و مالـی د افغانستان بانک و تأثیرات آن بر زندگی آنها است. همین گونه این برنامه  در افزایش فهم مردم از حقوق شان و مسؤلیت های د افغانستان بانک در قبال آنها، ممد واقع می شود.

     
پول ما هویت ماست

 

هر فرد آرزو دارد تا زندگی آرام و آسوده داشته باشد

 

پول افغانی هویت ملی ماست

 

اهمیت پس انداز

 

نگهداری درست از پول افغانی

 

حفاظت از پول ملی وجیبه هر شهروند کشور است
افغانی افغانی نشانة از هویت فرهنگ و اقتدار ملی ماست پس انداز

 

پول حکمی یا قانونی

 

اولین بانکنوت افغانستان

 

پول الکترونیکی

 

پول چیست

 

تبادله بارتر

 

پول کالایی

 

افزایش صادرات پول افغانی هیویت ملی ما است

 

پول ما هویت ماست!
کارت های پرداختی

 

FXD Dealer1

 

فعالیت های مجاز صرافان دری

 

پیام راجع به بانکنوت های مندرس

 

د افغانی ساتل

 

ATM Card
هموطنان عزیز

 

افپی کارتونه

 

هموطن عزیز

 

مسولیت ملی هر شهروند کشور است

 

گام به گام بسیو موفقیت بانکداری اسلامی

 

ذخایر ارزی پلان ستراتیژسک سه ساله

 

چهل و سومین جلسه رؤسای بانک های مرکزی

 

توریکه هویدا است

 

توسعه و انکشاف بانکداری اسلامی در کشور

 

اتصال اقتصادی افغانستان

 

هموطنان عزیز

 

هر کشور از خود واحد پولی دارد

 

بانکها در هر

 

استحکام هرچه بیشتر سکتور بانکی و نقش موثر آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور،

 

د هېواد بانکونه د وطندوستۍ اصل او غوره مالي او بانکي خدمتونو په وړاندې کولو سره خپلې دندې سرته رسوي

 

از عدم دقت در حفظ و نگهداشت پول افغانی، میزان مندرس شدن پول ملی کشور بیشتر است

 

افغانی در جریان ۱۲ ماه در ردیف بهترین واحد های پولی جهان قرار گرفته است

 

جلو گیری از مندرس شدن زود هنگام پول افغانی

 

جهت حفظ و نگهداشت افغانی از بکس جیبی پول استفاده نمائید

 

د افغانستان بانک منحیث نهاد ناظر بر فعالیت های بانکی

 

word Bank Dari

 

مردم افغانستان سزا وار محدودیت

 

چند دستاورد اخیر افغانستان حسب گزارش بانک جهانی

 

افغانی نشانه از هویت، فرهنگ و اقتدار ملی ماست

 

Money

 

سپرده های شما نزد بانکها مصون است

 

سکتور بانکی کشور

 

د افغانستان د بانکي سکتور ټینګښت

 

banking بانکداری اسلامی

 

قوش تپه

 

بانک دست آورها

 

Banking sector
هموطنان عزیز

 

حفظ و نگهداشت پول افغانی

 

DAB Anouncement

 

هر کشور از خود واحد پولی دارد.

 

پول رایج و واحد پولی کشور ما افغانی است

 

پول افغانی هویت ملی ما است

 

هموطنان عزیز! با آنکه پول افغانی از کیفیت بهتر برخوردار میباشد، اما به دلیل بی دقتی حین استفاده آن در معاملات روزانه، میزان مندرس شدن آن بیشتر است. پس بیائید برای جلو گیری از مندرس شدن زود هنگام آن از بکس جیبی استفاده نمائیم. میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک

 

برای جلوگیری از مندرس شدن زودهنگام بانکنوتهای افغانی، از بکس های جیبی استفاده نموده و از تماس با دستان چرب و آلوده جلوگیری نمایید.

 

در مورد ترویج پول افغانی چین سره منځنی اسیا له لاری پول افغانی را مانند سایر ارزش های ملی کشور حمایت نموده و هنگام استفاده از آن در داد و ستد های روزانه خویش، در قسمت حفظ و نگهداشت آن توجه نمایید.
​  ​بانکهای تجارتی سپرده های مردم را در حساب های گوناگون طبق میل مشتری اخذ می دارند. این حساب ها شامل حساب پس انداز، حساب میعادی و حساب جاری میشوند.

 

ګرانو هېوادوالو! بانکونه ستاسو د پیسو ساتلو لپاره یواځینی خوندي ځای دی. په جواز لرونکو بانکونو کې د امانتونو په ایښودلو سره د ذهني ارامتیا ترڅنګ د خپل ځان او بچیانو راتلونکی تضمین کړئ او د هېواد په وده او سوکالۍ کې ونډه واخلئ.

 

هموطنان عزیز! شما میدانید که استفاده درست از بانکنوتهای افغانی مسئولیت ملی ماست، پس بیایید در قسمت حفظ و نگهداشت آن توجه جدی داشته باشیم.
هموطنان عزیز! استفاده درست از پول افغانی در تمام داد و ستُد و معاملات اقتصادی نشان دهندۀ، تعهد ما در قبال ارزش های ملی ماست. پس بیایید در حفظ و نگهداشت آن توجه جدی نمائیم.

 

هموطنان عزیز! آیا میدانید که به دلیل معاملات پولی نقده در کشور، میزان مندرس شدن پول افغانی بیشتر است، پس مسئولیت ملی همه ما است تا برای جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام آن، کوشا بوده و جهت حفظ و نگهداشت بهتر پول افغانی از بکس جیبی استفاده نمائیم.

 

حساب ودیعه
بانکنوتهای مندرس

 

مضاربه عبارت از قرار دادی است که بین طرفین صورت گرفته که در آن یک طرف قرار داد (صاحب سرمایه) سرمایه را برای کار فراهم نموده و جانب دیگر (مضارب) نیروی کار و مهارت خویش را به غرض عملیات تجارتی به کار می اندازد. ارزشهای محوری
افزایش در سکتور زراعت هموطنان عزیز! پول افغانی پول رایج کشور است، پس بیائید اطفال و خانواده خویش را در جهت استفاده درست از آن تشویق نمائیم، در حفظ و نگهداشت آن کوشا باشید.

 

هموطنان عزیز! آیا میدانید که پول ملی در تناسب به سایر پول های منطقه از کیفیت بهتر برخوردار بوده، اما به دلیل استفاده بی رویه هموطنان میزان مندرس شدن آن بیشتر است، پس بیائید برای جلو گیری از مندرش شدن زود هنگام آن از بکس جیبی استفاده نمائیم.

 

حساب سرمایه گذاری اسلامی، حسابی است که در یک بانک اسلامی و یا هر بانک دیگری که خدمات بانکداری اسلامی را عرضه می کند، افتتاح گردیده و مشتری مطابق اصول شریعت در آن پول خود را بر اساس شراکت در نفع و ضرر متوقعه، سرمایه گذاری می کند.

 

هموطنان عزیز! افغانی یگانه واحد پولی افغانستان است، استفاده درست از آن در خرید و فروش روزمره، مسئولیت ملی ماست، بیائید هنگام بکار گیری آن از بکس جیبی استفاده نموده و از مندرس شدن زود هنگام آن جلوگیری نمائیم.

 

واحد پولی کشور ما افغانی است

 

هموطنان عزیز! پول افغانی را مانند سایر ارزش های ملی کشور حمایت نموده و در قسمت حفظ و نگهداشت آن تشریک مساعی بخرج دهید.

 

هموطنان عزیز ! بیاییددر ترویج پول ملی خود که نشانۀ از فرهنگ و هویت ملی ماست تلاش بخرج داده و در حفظ و نگهداری درست آن کوشا باشیم

 

پول افغانی پول رایج کشور است، پس بیائید اطفال و خوانواده خویش را در جهت استفاده درست از آن تشویق نمائیم.

 

زبیر یو زده کوونکی دی

 

شهروندان کشور در حفاظت از پول ملی، مسئولیت دارند، بیایید منحیث شهروند مسول، هنگام بکار گیری و استفاده از پول ملی، در حفظ و نگهداشت آن، کوشا باشیم.

 

هموطنان عزیز! حفاظت و جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام پول افغانی، مسئولیت همگانی است، بیایید در هنگام استفاده و بکار گیری از پول ملی، از بکس جیبی استفاده نمائیم.

 

فارکس1

 

اطلاعیه د افغانستان بانک

 

اطلاعیه د افغانستان بانک

 

گسترش عرضه خدمات نظام بانکی، زمینه رشد اقتصادی را فراهم میسازد

 

ثمرگل1

 

افغانی د هیواد یوازینی پولی واحد دی

 

هموطنان عزیز! افغانی پول رایج کشور و نمایانگر هویت ملی ما بوده و متعلق به همه افغانها میباشد. بیایید در استفاده و حفظ و نگهداشت آن توجه بیشتر بخرج دهیم تا از فرسوده شدن زود هنگام آن جلوگیری بعمل آید.

 

د افغانستان بانک از تصمیم بانک جهانی و صندوق وجهی بازسازی افغانستان در خصوص تطبیق سه پروژه ه به ارزش مبلغ ۷۹۳ میلیون دالر در عرصه های

 

هموطنان عزیز! پول رایج و واحد پولی کشور ما افغانی است، بیایید برای ثبات و ارزش هرچه بیشتر آن، آنرا در همه معاملات پولی داخلی استفاده نمائیم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی نشانۀ هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست، بیائید در تمام معاملات پولی خود، از آن استفاده نموده و در کنار سایر ارزشهای ملی به آن ارج بگذاریم.

 

پول افغانی یکی از ارزش های ملی و نماد اقتدار کشور ماست! برای ارجگزاری به آن، مسئولیت ما افغانهاست تا در معاملات پولی روزانه بجای اسعار از پول ملی کشور استفاده نمائیم.

 

هر کشور از خود واحد پولی دارد. مردم هر کشور معاملات اقتصادی داخلی خود را با پول ملی خود انجام میدهند. ما هم واحد پولی داریم. افغانی واحد پولی کشور ماست. برای حفظ ارزش و ثبات آن باید در همه داد و ستد های پولی آنرا بکار ببریم.

 

هموطنان گرامی! پول افغانی را مانند سایر ارزش های ملی کشور حمایت نموده و با استفاده از آن در داد و ستد های روزانه خویش، در ثبات هر چه بیشتر نرخ آن تشریک مساعی بخرج دهید.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی تنها واحد پولی افغانستان است، پس برماست تا در نگهداری آن همگام و همنوا باشیم و نگذاریم که به ارزش و اعتبار آن صدمه وارد شود.

 

مسئولیت ملی ماست تا هنگام داد و ستُد و معاملات پولی روزانه خود، در قسمت ترویج و حفظ و نگهداشت پول افغانی نهایت تلاش نماییم.

 

لیتیم افغانستان وسیله ارز آوری و رشد اقتصادی کشور

 

ّپیام ترویج دری

 

هموطنان عزیز! مطابق به قانون، تمام اموال و خدمات در افغانستان باید به پول افغانی عرضه گردد، پس بیاید با رعایت آن خود مجری قانون باشیم.

 

هموطنان عزیز! ما همه افغان هستیم، پول ملی ما افغانی است، پس بیائید با استفاده از پول افغانی در داد و ستد روزانه خویش به ثبات و ارزش آن بیافزایم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی هویت و سرمایه ملی ماست، بیائید در حفظ و نگهداری آن، نهایت کوشا باشیم.

 

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های ما میباشد.

 

پول ما هویت ماست! ما افغانها برای ثبات و ارزش هر چه بیشتر پول خود آنرا در همه معاملات و داد و ستد های داخلی استفاده می نمائیم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی هویت ملی ماست، لطفاً در هنگام معاملات و داد و ستد روزانه، از پول افغانی استفاده نمائید.

 

هموطنان گرامی! پول رایج کشور افغانی است، بناً ما افغانها باید در همه معاملات و داد و ستد های پولی خود از آن استفاده نمائیم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی نماد هویت و نشانۀ از اقتدار ملی ماست، جلو گیری از مندرس شدن زود هنگام آن نمایانگر فرهنگ عالی ماست. ګرانوهیوادوالو! مونږ د افغانۍ په نوم پولي واحد لرو، په اقتصادي معاملو کې د هغه کارول د هر افغان ملي مسئوولیت دی، مونږ ټول باید په ګده سره د هغه په ښه ساتلو کې له د افغانستان بانک سره مرسته وکړو او د اسعارو پر ځای د افغانۍ د کارولو چې زمونږ د ملي کلتور او هویت نښه ده، هڅه وکړو.

 

حمایت از صنعت

 

افغانستان کوتا ترین و ارزانترین راه

 

هموطنان عزیز! پول افغانی نماد هویت افتخار و اقتدار ملی ماست.ما پول خود را دوست داریم و با استفاده از آن در معاملات و داد و ستد های داخلی به ثبات و ارزش آن می افزاییم.

 

هموطنان عزیز! افغانی یگانه واحد پولی کشور است، بیائید در کنار توجه به حفظ و نگهداشت آن، در همه معاملات و خرید و فروش روزانه از آن استفاده نموده، وجیبۀ ملی خود را ادا نمائیم.

 

د افغانستان بانک همچنان تلاش می کند تا سهولت های بیشتری را برای مردم عزیز خود فراهم کند. ما به وعده خود عمل میکنیم.

 

نقش جوانان در توسعه و پیشرفت کشور

 

هموطنان عزیز، افغانی پول رایج کشور و نمایانگر هویت ملی ما بوده و متعلق به همه افغانها میباشد. بیایید دست بدست هم داده، در استفاده و حفظ و نگهداشت آن توجه بیشتر بخرج دهیم تا از فرسوده شدن زود هنگام آن جلوگیری بعمل آید.

 

حرکت بسوی نقطه وصل ترانزیت منطقه و جهان

 

ترویج پول افغانی

 

پول افغانی نماد هویت افتخار و اقتدار ملی ماست.

 

ثبات افغانی، ثبات نرخ ها و ثبات اقتصاد

 

هموطنان گرامی! پول ملی ما افغانی است، مسئولیت همه ما است تا در هنگام داد و ستد و معاملات پولی روزمره در قسمت حفظ و نگهداشت پول افغانی نهایت توجه نموده و از فرسوده شدن زود هنگام آن جلوگیری نمائیم.

 

هموطنان گرامی! افغانی پول رایج کشور است، بیائید ضمن توجه به حفظ و نگهداشت آن، برای حفظ ارزش و ثبات بیشتر آن در مقابل سایر اسعار، آنرا در همه معاملات خرید و فروش بکار برده و وجیبۀ ملی خود را ادا نمائیم.

 

فعال شدن ماشین های اتومات صرافی (ATM) در سکتور بانکی از ازدحام مشتریان جلوگیری نموده و روند برداشت پول از حسابات شانرا سهل می سازد.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی سمبول وحدت ملی و نشانۀ از افتخار و اقتدار ملی ماست، استفاده از آن در خرید و فروس و معاملات پولی روزانه ارجگزاری به ارزشهای ملی ماست!

 

تحکیم امنیت و جلوگیری از فساد باعث افزایش درآمد گمرکی می شود

تحکیم امنیت و جلوگیری از فساد باعث افزایش درآمد گمرکی می شود

ما افغان هستیم. پول ملی ما افغانی است. پول افغانی به مثابه هویت ملی همه ماست. ما برای ثبات و ارزش آن، آنرا در همه معاملات اقتصادی داخلی استفاده می کنیم.

 

توجه به زراعت و زمینه سازی برای افزایش صادرات محصولات زراعتی

توجه به زراعت و زمینه سازی برای افزایش صادرات محصولات زراعتی، به رشد اقتصادی کمک می کند

استفاده درست از پول افغانی در تمام داد و ستُد و معاملات اقتصادی نشان دهندۀ، تعهد ما در قبال ارزش های ملی ماست. پس بیایید در حفظ و نگهداشت آن توجه جدی نمائیم.

 

هموطنان گرامی! پول رایج و واحد پولی کشور ما افغانی است، بیائید با استفاده از آن در داد و ستد و معاملات اقتصادی روزانه از پول ملی خود حمایت نمائیم. د افغانستان بانک در تلاش است تا بمنظور فراهم آوری تسهیلات بانکی ماشین های ATM ، POS و بانکداری از طریق موبایل را در کشور دوباره فعال سازد. پیام ترویج پول افغانی 2

 

پیام ترویج پول افغانی 11 سهولت انتقال پول از يک فرد به ديگر فقط در ثانيه ها بدون ضرورت به تيلفون هوشمند و انترنت پیش بینی رشد اقتصادی جهان برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲
د اسعارو نرخ په نړۍ کې د دوو سیستمونو پر بنسټ ټاکل کېږي چې په لومړي سیستم کې حکومتونه نرخ ټاکي او په دویم سیستم کې نرخونه د آزاد بازار د عرضې او تقاضا پر بنسټ ټاکل کېږي، دې سیستم ته د اسعارو متحول مدیریت شوی سیستم وایي چې افغانستان هم له همدی سیستم څخه ګټه اخلي.

 

پروسۀ اجرای قرضه مسکن برای کارمندان دولتی

 

پروس اجرای قرضه دهی

 

تسهیلات بانکی

 

تسهیل اجرای قروض، باعث رشد اقتصادی می گردد

 

اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد

 اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک با اشاره به ارزیابی موفقانه افغانستان از سوی صندوق بین المللی پول در امر اصلاحات مالی و اقتصادی ابراز خُرسندی نموده،

 

پاس قرضه تجارتی قرضه تجارتی
هموطنان گرانقدر پروسه اتصال سیستم تادیات ATM Card
تأثیر قرضه سرمایه در گردش به سکتور زراعت آیا میدانید د افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا به نحوی نظام بانکداری را در پروسه رشد اقتصادی کشور از طریق تسهیل شرایط قرضه دهی از سوی بانکهای تجارتی سهیم بسازد
Info Grafic

 

info Grafic

 

انفو گرافیک

 

DAB DAB DAB
Value DAB

 

Value

 

رساله آموزشی

 

رساله آموزشی

 

رساله

 

رساله

 

banking

 

dd

 

Glass

 

schedule

 

Map

 

Clock

 

Tandes

 

22

 

1

 

2

 

11

 

Glass

 

Ruler

 

pic

 

DAB

افغانستان؛ نیازمند کمک های مالی بانک جهانی

 

 

 

تلاش در جهت بهبود ساختاری نظام تادیات

DAB

ایجاد سرد خانه ها؛ ضرورت و نیاز اقتصاد کشور

DAB

 

 

 

وضعیت اقصتادی جهان

DAB

خطرات ناشی از ویروس کرونا روی فعالیت های بانکی و راه های بیرون رفت

 

 

 

توجه به سکتور زراعت؛ توجه به اقتصاد کشور

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

 

 

مختصری در مورد سرمایه گذاری

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020