تهیه و تدارک 80 قلم قرطاسیه ضرورت دفتر مرکزی شهری څانگه ها و نمایندگی های د افغانستان بانک

tender_admin
logo

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location این سینا وات کابل افغانستان

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک 80 قلم قرطاسیه ضرورت دفتر مرکزی شهری څانگه ها و نمایندگی های د افغانستان بانک

 

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/99/NCB/G02

نوع بودجه : عادی عملیاتی

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

دعوت به داوطلبی

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۸ - ۱۰:۲۵ این سینا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک 80 قلم قرطاسیه ضرورت دفتر مرکزی شهری څانگه ها و نمایندگی های د افغانستان بانک

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک 80 قلم قرطاسیه ضرورت دفتر مرکزی شهری څانگه ها و نمایندگی های د افغانستان بانک

 

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/99/NCB/G02

نوع بودجه : عادی عملیاتی

 

برا . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۵:۱ ابن سینا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک گاز مایع ضرورت آشپزخانه، شهری ششم، شهری چهارم، تعمیر پشتنی بانک، کودکستان و مهمانخانه ریاست د افغانستان بانک

 

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک گاز مایع ضرورت آشپزخانه، شهری ششم، شهری چهارم، تعمیر پشتنی بانک، کودکستان و مهمانخانه ریاست د افغانستان بانک

 

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/99/NCB/G01 . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ - ۸:۳۸ دافغانستان بانک
Background image

دعوت به داطلبی باز داخلی

دعوت به داطلبی باز داخلی برای پروژه خدمات بیمه صحی کارمندان دافغانستان بانک

 

شماره دعوت به دواطلبی :DAB/98/NCB/NCS01

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لنگ ذیل دانلود . . .

Back to tenders