د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته لنډه کتنه

د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د مالي استخباراتو د واحد په حیث د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون د حکمونو له مخې  په 2006 کال کې تاسیس شو. د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د تعدیل شوي قانون پر بنسټ د مالي استخباراتو واحد د صلاحیتونو، دندو او فعالیتونو د سرته رسولو په موخه په عملیاتي برخه کې یوه مستقله او د پیسو وینځلو او ترهګرۍ د تمویل اړونده راپورونو د لاسته راوړلو، شننې او د راپورونو د انتشار په برخه کې د پوره صلاحیت څخه برخمنه اداره ده.

د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون په اساس د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز په عملیاتي برخه کې خپلواکه اداره ده  چې هدف یې د خپلو وظایفو او مسولیتونو  په رڼا کې د هغو معلوماتو تر لاسه کول، شننه او خپرول  دي کوم چې د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره تړلي وي. د مالی معاملو او راپورونو د شننې مرکز د افغانستان بانک (مرکزي بانک) په چوکاټ کې خپل کارونه پرمخ وړي.

موخه:

د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز موخه (مرام) د افغان مالي ادارو د استعمال څخه د هغه اشخاصو په وړاندې خوندیتوب دی چې په نامشروع ډول پیسې ترلاسه کوي او یا د ترهګرۍ د تمویل او نورو جرمونو د ملاتړ لپاره یې استعمالوي. د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د مالي چارو د نظارت، قانون پلي کوونکو ادارو او څارنوالۍ سره یو ځای د داسې چوکاټ رامنځته کولو لپاره هڅې کوي چې وکړای شي د پیسو وینځلو او ترهګرۍ د تمویل فعالیتونه په ګوته او په وړاندې یې مبارزه وکړي. دا هدف ددې لپاره یو ملي ارزښت لري چې افغانستان د ترهګرۍ د تمویل او پیسو وینځلو په ضد د مبارزې په برخه کې په نړیواله کچه خپل مکلفیتونه پوره کړي. د ترهګرۍ د تمویل او پیسو وینځلو سره د مبارزې مکلفیتونه په کامیابۍ سره سرته رسول ددې لامل کیږي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره ښې اړیکې ولري.

دندې:

د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز په حیث د دې مرکز قانوني دندې د مالي استخباراتي مالوماتو ترلاسه کول، د هغوې شننه او لدې وروسته یې لوی څارنوالۍ، قانون پلي کوونکو ادارو, نورو اړوندو دولتي او نړیوالو سیالو ادارو ته خپرول دي؛ ترڅو د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو وینځلو سره د مبارزې په برخه کې مرسته ترسره شي.

د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د پیسو د وینځلو د مخنیوی قانون د حکمونو له مخې د معلوماتو د شننې لپاره د دولتي ادارو ډیټابیسونو ته مستقیماً لاسرسی پیدا کړي ترڅو د عامه خلکو، مالي ادارو، د نړیوالو سیالو ادارو او دولتي چارواکو د پوهاوي د لوړتیا په موخه هغوې ته د پیسو وینځلو او ترهګرۍ د تمویل په اړه ستراتیژیک استخباراتي مالومات او احصایی ورکړي.

خپلو موخو ته د رسیدو لپاره د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د بیلابیلو سرچینو څخه مالومات ترلاسه او د شننې لاندې یې نیسي. یادې سرچینې له هغه نهادونو عبارت دي چې په قانوني ډول مکلفیت لري ترڅو د شکمنو معاملو د ترلاسه کولو په صورت کې او په مقرره کې د ټاکل شوي مقدار سره سم د نغدي معاملو راپورونه د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته وسپاري. کله چې د ترلاسه شوو مالوماتو شننه په غیر قانوني ډول د مالي سیسټم په استعمال دلالت وکړي نو د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د لوې څارنوالۍ یا د قانون پلي کوونکو ادارو سره له نږدې کار کوي ترڅو د هغه غیر قانوني فعالیت چې دوې یې په اړه پلټنه کړی ملاتړ وکړي.

د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د راپور ورکوونکو او قانون پلي کوونکو ادارو تر منځ د خپلواک منځګړي  په حیث یو مهم رول لري، دا مرکز په منظمه توګه د ترلاسه شویو معلوماتو د ساتنې او محرمیت قانوني مکلفیت په غاړه لري او همدا معلومات فقط ددې لپاره پکار وړي، کوم چې په قانوني ډول یې اجازه ولري.

همدرانګه د نړیوالې همکارۍ په چوکاټ کې د خپلو معلوماتو د شننې او څېړنې او هم د بهرني همکارانو د (FIUs) سره د  قانون په چوکاټ کې د استخباراتي معلوماتو د لېږد-رالېږد مسئولیت په غاړه لري. د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د نریوالې همکارۍ میکانیزم د نورو نړیوالو ورته ادارو سره د تفاهنامو  امضاء کولو په اساس  اداره کېږي. په همدې توګه د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز د معلوماتو د لېږد- رالېږد لپاره د ایګمانټ ګروپ خوندي چوکاټ څخه ګټه اخلي.

په مجموعي توګه د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز ۶۸ کارمندان لري، چې د عمومي آمر، دوه عمومي معاونین او شپږ د شعبو مدیرانو په وسیله رهبري کېږي چې د لاندې مدیریتي برخو درلودونکی دی:

-  د تحلیل مدیریت

-  د قانون څخه د پیروي او تطبیق مدیریت

-  د ساحوي عملیاتو او غیر بانکي مالی ادارو مدیریت

-  د نړیوالې همکارۍ مدیریت

-  د داخلي همکارۍ او هماهنګۍ مدیریت

-  د معلوماتي ټکنالوژي مدیرت