آمر عمومی بانکداری اسلامی، معرفی گردید

Anonymous (not verified)
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۹:۴
آمر عمومی بانکداری اسلامی، معرفی گردید

کابل، 18 سرطان 1398 - محترم داکتر محمد یوسف سلیم بحیث آمر عمومی بانکداری اسلامی د افغانستان بانک معرفی گردید.

در جلسۀ که به  همین منظور  دایر گردیده بود، محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک، محترم داکتر سلیم را بحیث آمر عمومی آمریت بانکداری اسلامی به کارمندان آن آمریت، معرفی نمود.

محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک گفت که محترم داکتر محمد یوسف سلیم آمر بانکداری اسلامی از تجارب خوب کاری برخودار بوده که امید است  از داشته های مسلکی و علمی ایشان در جهت بهبود هر چه بیشتر نظام بانکی به ویژه رشد بانکداری اسلامی استفاده اعظمی صورت گیرد.

سپس، داکتر محمد یوسف سلیم  ضمن تشکری از اعتماد هیئت رهبری د افغانستان بانک، در زمینه اهمیت بانکداری اسلامی صحبت نموده افزود که وی با تعداد از بانکهای اسلامی جهان و ادارات مالی روابط خوب داشته و بر اساس همین روابط در قسمت رشد بانکداری اسلامی کار خواهد کرد.

آمر بانکداری اسلامی در ادامه سخنان خود گفت که سیستم بانکداری اسلامی به احیا و بازسازی نیاز دارد و لازم است در این راستا ذهنیت سازی صورت گیرد تا مردم با اطمینان خاطر بتوانند پول های خویش را در بانکها سپرده گذاری کنند.

قابل ذکر است که محترم محمد یوسف سلیم تحصیلات خود را به سویه دکتورا در کشور مالیزیا به اتمام رسانیده و در پوهنتون های مختلف این کشور در بخش بانکداری اسلامی و قوانین تجارت به حیث استاد ایفای وظیفه نموده است. نامبرده  در بخش بانکداری اسلامی کتاب ها و مقالات زیادی نوشته که در حال حاضر در پوهنتون های بین المللی تدریس میگردد.

باید یاد آور شد که در برنامه معرفی آمر بانکداری اسلامی آمرین و معاونین آمریت های مختلف د افغانستان بانک نیز اشتراک نموده بودند.

آمریت بانکداری اسلامی در این اواخر در چوکات د افغانستان بانک ایجاد شده که در راستای ترویج بانکداری اسلامی در کشور کار می نماید.

آخرین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۲:۲۴
Background image

چگونگی سیر ذخایر ارزی د افغانستان بانک

ذخایر ارزی د افغانستان بانک از سال 2004 م تا حال سیر صعودی داشته است. در سال 2004 م مجموع ذخایر ارزی د افغانستان بانک در حدود 1.27 میلیارد دالر امریکایی سنجش شده بود که مبلغ 306 میلیون. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۴۶
Background image

د افغانستان بانک با نمایندگان اتحادیه صرافان تدویر جلسه نمود

کابل، 27 سنبله 1398- جلسه ای تحت ریاست محترم محمد سلیم صلاح آمر عمومی نظارت امور مالی روی تعدیل و اصلاحات مقرره صرافان با نمایندگان اتحادیه صرافان برگزارگردید.

طی این جلسه اصلاحات وارد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۵
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،28 سنبله 1398_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز  شنبه مؤرخ 1398/06/30 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

بازگشت به خبر