تدویر برنامه آموزشی برای عده صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی کابل

Mpoya
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ - ۱۷:۳۷
DA

د افغانستان بانک طبق تعهد خویش که در قسمت بهبود سکتور مالی دارد، برنامه آموزشی را در رابطه به پروسه تغییر ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکت و مزایای شرکت های صرافی و خدمات پولی  بتاریخ 24/07/1399  برای عده ای از صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی کابل راه اندازی نمود.

طی این برنامه، د افغانستان بانک در رابطه به مزایا و موثریت شرکت صرافی و نحوه فعالیت آن معلومات ارائه نموده و در زمینه راه اندازی نظارت ها، اهداف نظارت ها، مسئولیتها، مکلفیت ها و صلاحیت های تیم نظارتی و فعالیتهای مجاز و ممنوعه صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی معلومات لازم ارائه نمودند.

متعاقباً نماینده گان محترم اتحادیۀ صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی از اقدامات دافغانستان بانک در قسمت رسیدگی به مشکلات صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی تشکری نموده،  از تدویر چنین برنامه های آموزشی استقبال نمودند.

هیئت جدید رهبری د افغانستان بانک بدینوسیله اطمینان میدهد که برای زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب و معیاری برای صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی و دسترسی مردم به خدمات مالی تلاش های خسته گی ناپذیری را در چوکات قوانین مرتبط به سکتور مالی و بانکی کشور انجام خواهند داد.

آخرین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۷:۳۷
Background image

اشتراک محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک در نشست سالانه نفت و گاز ترکمنستان

7  عقرب، 1399- نشست سالانه نفت و گاز ترکمنستان این بار از راه دور بشکل آنلاین برگزار گردید. این نشست که همه ساله تدویر می یابد، برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و کشور های نیازمند به نفت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۰:۵۸
Background image

د افغانستان بانک 35 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 7 عقرب 1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 35 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز شنبه مؤرخ 101399/08/ ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ - ۱۷:۳۷
Background image

تدویر برنامه آموزشی برای عده صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی کابل

د افغانستان بانک طبق تعهد خویش که در قسمت بهبود سکتور مالی دارد، برنامه آموزشی را در رابطه به پروسه تغییر ساختار حقوقی صرافی ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکت و مزایای شرکت های صرافی و. . .

بازگشت به خبر