تدویر جلسه کمیتۀ اضطرار د افغانستان بانک جهت تعیین رژیم کاری کارمندان بانک

Mpoya
شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۲:۳۴
.

کابل، 10 جوزاء 1399- کمیته حالات اضطرار د افغانستان بانک که تحت ریاست محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک به پیش برده میشود، تدویر جلسه نمود.

طی این جلسه روی تعیین اوقات کاری کارمندان د افغانستان بانک مطابق طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از  مصاب شدن کارمندان بانک به ویروس کرونا با در نظر داشت رهنمودهای وزارت محترم صحت عامه ،  صحبت گردید.

نخست محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک در رابطه تعیین اوقات کاری مطابق به طرزالعمل تنظیم رژیم کار صحبت نموده گفت که اوقات کاری طوری باید تنظیم گردد که در انجام وظایف اصلی د افغانستان بانک سکتگی وارد نشود و خدمات بانکی نیز بگونه نورمال انجام گردد.

در اخیر جلسه، معاون دوم د افغانستان بانک به آمرین و اعضای کمیته اضطرار هدایت داد تا مطابق فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رژیم کاری را در هماهنگی با آمریت منابع بشری تنظیم و مطابق آن عمل نمایند.

قابل یادآوریست که در این جلسه آمرین شعبات مختلف د افغانستان بانک نیز روی موضوع بحث و تبادل نظر نموده و در اخیر روی موضوع فیصله لازم اتخاذ گردید.

آخرین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۰:۲۱
Background image

د افغانستان بانک 42 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،15 سرطان 1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 42 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز دو شنبه مؤرخ 16/04/1399 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۱:۲۶
Background image

پیام تسلیت سرپرست ریاست عمومی  د افغانستان بانک

بازگشت همه به سوی اوست!

درگذشت محترم محمدیوسف غضنفر نماینده فوق‌العاده رییس جمهور درامور توسعه اقتصادی، تجارتی وکاهش فقر سخت تکاندهنده است. مرحوم غضنفر دلسوزانه برای توسعه‌ کشور خدمت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۹:۲۸
Background image

توضیحات در مورد ابراز نظریات نادرست و اتهامات در مورد روند پی گیری قضایای فساد در د افغانستان بانک

اعلامیه مطبوعاتی د افغانستان بانک

تاریخ:۱۱ سرطان ۱۳۹۹

موضوع:توضیحات در مورد ابراز نظریات نادرست و اتهامات در مورد روند پی گیری قضایای فساد در د افغانستان بانک

این اعلامیه مطبوعاتی در. . .

بازگشت به خبر