د افغانستان بانک از روز جهانی زن تجلیل نمود

Mpoya
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۰:۲۰
5

کابل، 18 حوت 1398- د افغانستان بانک از 8 مارچ که مصادف به روز جهانی زن است، تجلیل بعمل آورد.

طی این محفل که در دفتر مرکزی د افغانستان بانک تدویر گردیده بود، هیئت رهبری د افغانستان بانک ضمن تبریکی این روز به کارمندان اناث در د افغانستان بانک، نقش زنان را در امور اداره یاد آوری کرده و از کارکرد های آنان ستایش نمود. 

هیئت رهبری د افغانستان بانک در عین حال وعده فراهم آوری زمینه مناسب رشد و ارتقای کارمندان اناث د افغانستان بانک را داده و اذعان نمودند که در این راستا از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.

قابل یاد آوریست که زنان اشتراک کننده در این محفل از هیئت رهبری د افغانستان بانک بمنظور گرامی داشت از 8 مارچ سپاسگذاری نمودند.

آخرین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۱۰:۱۴
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 11جوزا 1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز دو شنبه مورخ 1399/3/12 بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این داوطلبی. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۸:۳۶
Background image

ذخایر نا خالص ارزی د افغانستان بانک به ۹ میلیارد دالر افزایش یافت.

کابل،۱۰ جوزا ۱۳۹۹ - ذخایر ارزی ناخالص د افغانستان بانک برای اولین بار از مرز 9 میلیارد دالر عبور کرده است. دستیابی به افزایش ذخایر ارز به بالای سقف 9 میلیارد دالر ، نشاندهنده تلاش های. . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۲:۳۴
Background image

تدویر جلسه کمیتۀ اضطرار د افغانستان بانک جهت تعیین رژیم کاری کارمندان بانک

کابل، 10 جوزاء 1399- کمیته حالات اضطرار د افغانستان بانک که تحت ریاست محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک به پیش برده میشود، تدویر جلسه نمود.

طی این جلسه روی تعیین اوقات. . .

بازگشت به خبر