تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط، جنراتور و مرکز گرمی دافغانستان بانک

ten_admin
لوګو

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location پښتونستان واټ کابل افغانستان

دعوت به داطلبی: برای پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط، جنراتور و مرکز گرمی دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1401/NCB/G02

نوع بودجه : عملياتي

 برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

شرطنامه معیاری
دعوت به داوطلبی

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ - ۸:۵۱ پشتونستان وات ، کابل افغانستان
Background image

تهیه وتدارک کمپیوترهای دسکتاپ ضرورت آمریت تکنالوژی

دعوت به داوطلبی:  تهیه وتدارک کمپیوترهای دسکتاپ ضرورت آمریت تکنالوژی معلوماتی

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1402/NCB/G07

نوع بودجه : انکشافی

 برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ - ۹:۴۹ پشتونستان وات ، کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک دو نوع تیل(پطرول و دیزل) ضرورت آمریت عمومی خدمات دافغانستان بانک

دعوت به داطلبی: برای تهیه و تدارک  دو نوع تیل(پطرول ودیزل) ضرورت آمریت عمومی خدمات دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1402/NCB/G05

نوع بودجه : عملیاتی

 برای معلومات بیشتر لطف . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ - ۱۰:۸ پشتونستان وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک رنگ پرنترهای مختلف النوع ضرورت آمریت های د افغانستان بانک

دعوت به داطلبی: برای پروژه  تهیه و تدارک رنگ پرنترهای مختلف النوع ضرورت آمریت های د افغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1402/NCB/G03

نوع بودجه : عملیاتی/  انکشافی

 برای معلومات . . .

Back to tenders