برنامه آ گاهی دهی توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی در زون غرب دایر گردید

Anonymous (not verified)
شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴ - ۱۵:۵۳
برنامه آ گاهی دهی توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی در زون غرب دایر گردید

د افغانستان بانک به ادامه راه اندازی برنامه های آگاهی دهی وآموزشی پیرامون توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی افغانستان، این بار ورکشاپ آموزشی را برای تعداد کثیری از تجار، نمایندگان بانک های تجارتی، گمرکات و اتاق تجارت در  شهر هرات راه اندازی نمود.

در ابتدا محترم انور شاه "یوسفی" آمر زون غرب د افغانستان بانک صحبت نموده گفت که با استفاده از سهولت های فراهم شده در سیستم پرداخت، تجار و تادیه کنندگان عواید دولت میتوانند از طریق بانک های تجارتی عواید دولت را بدون محدودیت جغرافیایی و به زود ترین فرصت تحویل حسابات مربوطه نمایند.

 بعداً محترم شفیق الله "شفق" معاون عملیات بانکی د افغانستان بانک ضمن ارایه پرزینتیشنی در مورد اهمیت سیستم پرداخت در نظام مالی، در زمینه اهداف، مزایا و نتایج بدست آمده از توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی که باعث مصونیت جان و مال تاجران میگردد، مفصلا معلومات ارائه نمود.

 متعاقباً  محترم فرید "سکندری" مدیر ارشد تحقیق و توسعه آمریت تادیات در مورد چگونگی طی مراحل معاملات در سیستم پرداخت و محترم حمید سلطانی نماینده  وزارت محترم مالیه  در رابطه به مراحل گمرکی معاملات، به اشتراک کنندگان معلومات دادند.

آخرین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۳ - ۹:۵۹
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 13جوزا  1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 1399/03/14 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۸:۳۶
Background image

ذخایر نا خالص ارزی د افغانستان بانک به ۹ میلیارد دالر افزایش یافت.

کابل،۱۰ جوزا ۱۳۹۹ - ذخایر ارزی ناخالص د افغانستان بانک برای اولین بار از مرز 9 میلیارد دالر عبور کرده است. دستیابی به افزایش ذخایر ارز به بالای سقف 9 میلیارد دالر ، نشاندهنده تلاش های. . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۲:۳۴
Background image

تدویر جلسه کمیتۀ اضطرار د افغانستان بانک جهت تعیین رژیم کاری کارمندان بانک

کابل، 10 جوزاء 1399- کمیته حالات اضطرار د افغانستان بانک که تحت ریاست محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک به پیش برده میشود، تدویر جلسه نمود.

طی این جلسه روی تعیین اوقات. . .

بازگشت به خبر