روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) آغاز گردید

Anonymous (not verified)
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۰:۳۲
روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (تبادله اسعار) آغاز گردید

روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور آغاز گردید.

 محترم خلیل صدیق رییس کُل د افغانستان بانک طی نشستی که به همین منظور تدویر یافته بود گفت که به اساس حُکم ماده هفدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و ماده سی و سوم مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی، تمام صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور مکلف اند تا گزارش های معاملات هنگفت مبادله اسعار خویش را که حد گزارشدهی آن در مقررۀ متذکره تعیین گردیده است، به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان، ارائه نمایند.

متعاقباً محترم نثار احمد یوسفزی آمر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ضمن ارائه گزارش تکمیل پروژه گزارش دهی معاملات مبادله اسعار، صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی  گفت که مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان به منظور تطبیق بهتر احکام قانون و مقرره ذکر شده ، روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت مبادله اسعار صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی را در سطح کشور آغاز نموده و اقدامات مناسب  را به منظور ایجاد سهولت، شفافیت و حفظ محرمیت در روند گزارشدهی اتخاذ نموده است که شامل  ایجاد نرم افزار گزارشدهی الکترونیکی جهت دریافت گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی به لسان های ملی و بین المللی؛  تدویربرنامه های آموزشی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی؛ ایجاد کاربر (یوزر) برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی جهت ارائه گزارش های معاملات هنگفت مبادله اسعار؛ جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) از جانب صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی، میشود.

در اخیر هیئت رهبری د افغانستان بانک  از همکاری  همه جانبه اتحادیه های مارکیت های صرافی و خدمات پولی در سطح کشور، ستایش نموده بر تداوم آن، تاکید ورزیدند.

آخرین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۳ - ۹:۵۹
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 13جوزا  1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 1399/03/14 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۸:۳۶
Background image

ذخایر نا خالص ارزی د افغانستان بانک به ۹ میلیارد دالر افزایش یافت.

کابل،۱۰ جوزا ۱۳۹۹ - ذخایر ارزی ناخالص د افغانستان بانک برای اولین بار از مرز 9 میلیارد دالر عبور کرده است. دستیابی به افزایش ذخایر ارز به بالای سقف 9 میلیارد دالر ، نشاندهنده تلاش های. . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۲:۳۴
Background image

تدویر جلسه کمیتۀ اضطرار د افغانستان بانک جهت تعیین رژیم کاری کارمندان بانک

کابل، 10 جوزاء 1399- کمیته حالات اضطرار د افغانستان بانک که تحت ریاست محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک به پیش برده میشود، تدویر جلسه نمود.

طی این جلسه روی تعیین اوقات. . .

بازگشت به خبر