تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی ضرورت سی بی اس آمریت عمومی مالی ومحاسبه

tender_admin
logo

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location ابن سینا وات کابل افغانستان

دعوت به داطلبی برای تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی ضرورت سی بی اس آمریت عمومی مالی ومحاسبه

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/99/NCB/G10

نوع بودجه : عادی عملیاتی

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

دعوت به داطلبی برای تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی
تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی ضرورت سی بی اس آمریت عمومی مالی ومحاسبهa

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۶:۴ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک 10 پایه سیف ضرورت آمریت عمومی عملیاتی بانکی دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/99/NCB/G24

نوع بودجه : انکشافی

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۶:۵ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک 6 باب دروازه برق ضرورت آمریت خدمات عمومی

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک میز،چوکی و فرش پارکیت ضرورت دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/99/NCB/G22

نوع بودجه : انکشافی

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۴۸ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک دو نوع تیل ضرورت آمریت خدمات عمومی

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک دو نوع تیل ضرورت آمریت خدمات عمومی

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/99/NCB/G43

نوع بودجه : عادی عملیاتی

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . .

Back to tenders